BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat wystawy fotografii Andrzeja Haranicza oraz Bartłomieja Chmielewskiego "Piękno natury". Na środku umieszczono fotografię susła.

Wystawa dedykowana “Andrzej Haranicz oraz Bartłomiej Chmielewski – Piękno Natury” [16 kwietnia 2024 r.]

Akcja wystaw dedykowanych fotografii przyrodniczej prowadzona przez Okręg Lubelski Związku Polskich Fotografów Przyrody jest kontynuowana i już 16 kwietnia (wtorek) nastąpi jej kolejna odsłona.

Adresatami wystaw i spotkań autorskich są osoby mające utrudniony – z różnych powodów – dostęp do instytucji kultury i twórczości artystów. Warto wspomnieć, że akcja doczekała się małego jubileuszu – wtorkowe spotkanie będzie dziesiątym spotkaniem autorskim i wernisażem wystawy w ramach prowadzonej przez lubelskie fotografki i fotografów przyrody akcji.
Wernisaż wystawy będzie miał tym razem miejsce w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26 w Lublinie. Placówka ta zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację osobom przewlekle somatycznie chorym, a także – w swojej filii – osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas spotkania, o swoich fotograficznych i przyrodniczych fascynacjach będą opowiadać Bartłomiej Chmielewski i Andrzej Haranicz.

Fotografie składające się na wystawę to doskonałej jakości wydruki wykonane przez firmę Artibo, która jest jednocześnie głównym sponsorem wystawy.

Patronat medialny nad spotkaniem i całą akcją objęli: Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych niepelnosprawnilublin.pl, a także Wiadomości Społeczne – pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych “Nasze Sprawy”.

Wydarzenie ma charakter zamknięty.

ZPFP w internecie

Związek Polskich Fotografów Przyrody: https://www.zpfp.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/ZPFPpl

Okręg Lubelski ZPFP: https://www.facebook.com/OL-ZPFP-495270880528141

Jerzy Liniewicz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies