BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis: LFOON Sejmik Wojewódzki

Wybory w LFOON-SW

W dniu 29 czerwca 2020 r. organizacje członkowskie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie uczestniczyły w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –Wyborczym.

Zebranie odbywało się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 • otwarcie zebrania i powitanie uczestników.

 • wybór prezydium Zebrania.

 • przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

 • sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.

 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 • głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i absolutorium dla Zarządu.

 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 • sprawy bieżące, wolne wnioski.

 • dyskusja,

 • sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 • podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków.

 • zakończenie obrad.

Kobieta siedzi na krześle i trzyma w ręku białe kartki A4. Za nią na stole leżą otwarte laptopy.

Wszystkich upoważnionych przedstawicieli organizacji powitała pani Alicja Jankiewicz. Z racji jednomyślności, sprawy formalne załatwione zostały bez uwag. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu przedstawiła prezes p. Alicja Jankiewicz. Omówiła problemy z jakimi borykał się Zarząd LFOON-SW, sukcesy oraz podjęte działania.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu przewodniczącej pani Wiesławy Staszczak przedstawiła pani Zofia Brzozowska.

Uczestnicy zebrania podjęli uchwałę zwiększającą skład Zarządu z 5 do 7 osób. 

„Ludzie w większości przypadków poddają się wówczas,
gdy są już na progu zwycięstwa.
Rezygnują tuż przed metą.
W ostatniej minucie gry,
na metr przed linią,
za którą jest zwycięstwo.”

W wyniku głosowania w trybie tajnym wybrany został nowy Zarząd w składzie:

 • Alicja Jankiewicz – prezes

 • Zofia Brzozowska – wiceprezes

 • Dorota Fornalska – wiceprezes

 • Wanda Kociuba – skarbnik

 • Anna Bieganowska Skóra – sekretarz

 • Maria Stasiewska – członek

 • Barbara Lisek – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Orzeł
 • Wiesława Staszczak
 • Magdalena Toruń

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy wielu pomysłów w działaniu. W czasie oczekiwania na wyniki organizacje dzieliły się swoimi doświadczeniami i opowiadały jak radzą sobie w sytuacji jaką jest epidemia coronowirusa. Nie zabrakło tematów trudnych dotyczących kryzysu w rodzinach czy kłopotach finansowych organizacji.

„Efektywna zmiana nie jest tym,
co Ty robisz ludziom. To jest to,
co Ty robisz razem z nimi.”

Podsumowując, należy stwierdzić, że spotkania organizacji są potrzebne, dzięki temu możemy czerpać z doświadczeń innych i mieć pewne wskazówki do rozwiązań u siebie.

Maria Lisek-Zięba

ŚDS  ,,Misericordia”

Filia

ul.Abramowicka 122

20-440 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies