BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Wśród swoich…

Na zaproszenie pana Adama Zdunka naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej, 24 listopada 2017 uczestnicy zespołów artystycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy zaprezentowali pracownikom Urzędu swoje prace i twórczość artystyczną.

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny

i osiągnąć to za wszelką cenę”

Maria Skłodowska-Curie

ludzie stoją w pomieszczeniu, Osoba się pochyla. Dwie inne obejmują ją,

„Bezdenna sadzawka” – legenda Łęczyńska

Przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w telegraficznym skrócie przedstawiła działania podejmowane przez Zarząd Koła jego sukcesy i dalekosiężne plany, dokonała też wprowadzenia do prezentowanego spektaklu.

ludzie stoją w sali. Mają kolorowe artystyczne stoje.

„Bezdenna sadzawka” – legenda Łęczyńska

Słowo „legenda” oznacza: „to, co winno być przeczytane”. „Bezdenna Sadzawka” to jedna z legend z publikacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej „Legendy ziemi Łęczyńskiej” … „Bezdenna” bo jeśli jakiś chciwiec na poszukiwanie Magdzinych bogactw się wybrał, już więcej słońca nie zobaczył. Mówią, że sadzawka dna nie ma, bo jest bezpośrednią bramą do piekła. Dla dobrych i uczciwych nie jest to miejsce groźne – a urzekające swym pięknem, jak wszelkie ziemie obok Łęcznej położone. Natomiast dla skąpców i bezbożników – to wejście do diabelskiej krainy otworem stoi…„.

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W placówce z zajęć korzystają 33 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są w 7 pracowniach:

  • gospodarstwa domowego – kulinarnej;
  • gospodarstwa domowego – ogrodniczej;
  • krawiecko – zabawkarskiej;
  • muzycznej;
  • poligraficzno – introligatorskiej;
  • plastyczno – rękodzielniczej;
  • stolarskiej.

Poprzez prowadzone zajęcia Uczestnicy Warsztatu przygotowują się do podjęcia zatrudnienia i do samodzielnej egzystencji. Wytrwałość i wiara w drugiego człowieka pozwala nam na podejmowanie co raz to nowych działań, wyzwań. To dzięki niej podjęliśmy się wychodzić z własnego środowiska do społeczeństwa. Mimo różnorodnych krążących jeszcze stereotypów o osobach niepełnosprawnych pokazujemy, że każdy człowiek jest do czegoś zdolny i osiąga wiele niekoniecznie za wszelką cenę.

mężczyzna stoi na środku sali. Ma mikrofon.

Łukasz Lisek

Łukasz podczas spotkania zaprezentował utwory: Skandal w rodzinie, Powiedz Stary gdzieś ty był, Nie, nie nie, Tu jest twój dom. Sam zrobił do nich aranżacje.

W ramach pracowni muzycznej prowadzone są dwa zespoły, teatralny – „Figiel”, muzyczny „Bębnoludy” oraz praca indywidualna z solistą i recytatorką.

ludzie stoją w grupie na sali. W dłoniach maja instrumenty

„Bębnoludy”

Zespół „Bębnoludy” pod kierunkiem Marii Lisek-Zięba zagrał specjalnie przygotowane na to spotkanie utwory z repertuaru muzyki światowej: Annen, Country Hit Mix, Der Kanarienvogel – Jamest Last, Galloway house.

Podczas spotkania prezentowane były wyroby świąteczne Uczestników Warsztatu, które można było kupić.

“Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,

co się tej nadziei może sprzeciwiać.„

Jan Paweł II

Nasza droga wspólna zaczęła się kilka lat temu i nie będzie przesadą stwierdzenie, że Urząd Skarbowy w Łęcznej i pracujący w nim ludzie są naszymi przyjaciółmi. Spotykamy się w urzędzie i w placówce (WTZ) z okazji świąt, konferencji, spotkań okolicznościowych.

Po zakończonej prezentacji artystycznej Uczestnicy Warsztatu podziękowali za spotkanie, złożyli wszystkim pracownikom życzenia świąteczne oraz przekazali okolicznościowe prace wykonane w Warsztacie; szopkę świąteczną, kartki Bożonarodzeniowe, podpałki ekologiczne oraz zaprosili wszystkich do odwiedzin w WTZ.

Naczelnik w imieniu swoim i pracowników obdarował artystów słodyczami a obecna w czasie spotkania pracownica Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej przekazała dla Warsztatu artykuły piśmienne.

Dziękujemy za zaproszenie, możliwość prezentacji prac i twórczości, oraz za bardzo miłe przyjęcie i ciepłe słowa…

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies