BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kobieta i mężczyzna stoją przy biurku. Na nim stoi laptop oraz drukarka w pudełku.

Wiekowi=Przebojowi! wspominają

„Wiekowi = Przebojowi!” to projekt zrealizowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

Koordynatorką projektu „Wiekowi = Przebojowi! była Maria Lisek-Zięba.

W projekcie zaangażowani byli różni specjaliści, świadczący usługi dla osób w wieku 60+. Cel projektu to wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia został zrealizowany.

W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy Cyców, realizacja projektu od września 2018 r. do maja 2019 r. W czasie realizacji seniorzy zdobywali wiedzę poprzez różnego rodzaju zajęcia.

Jakże miłym było spotkanie w dniu 26 czerwca 2020 roku z seniorami, uczestnikami projektu.

Grupa osób pozuje do zdjęcia. Część kobiet siedzi na krzesłach a reszta osób stoi wokół.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Prezes Fundacji na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” Piotr Nakonieczny
Mężczyzna stroi i pozuje do zdjęcia. W ręku trzyma telefon.
 • Dyrektor biura fundacji
 • Stanisław Jamiński –prezes Związku Emerytów Inwalidów i Rencistów Oddział w Cycowie.
 • Marta Dyszewska – wice wójt Gminy Cyców.
Osoby siedzą na krzesłach. Kobieta siedzi bokiem do obiektywu.
 • Przedstawiciel Partnera projektu z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Maria Lisek-Zięba (koordynator projektu;
 • Uczestnicy projektu

Spotkanie po ponad roku od realizacji projektu to czas wspomnień podsumowania a także dyskusja nad potrzebami osób starszych. Podczas spotkania przeprowadzona została ankieta – diagnoza potrzeb osób starszych.

Prezes Fundacji na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” Piotr Nakonieczny podziękował uczestnikom projektu za udział i przekazał na ręce prezesa Związku Emerytów Stanisława Jamińskiego laptopa i drukarkę dla potrzeb związku.

Na stole leży otwarty laptop i drukarka w pudełku.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 • aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;

 • stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;

 • wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;

 • zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrony;

 • panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;

 • wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;

 • gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

   

Dwa rzędy osób stoją naprzeciwko siebie, między nimi znajduje się przejście. Osoby po prawej na swoich biodrach mają oparte ręce, osoby po lewej widzimy plecami do obiektywu.

Grupa na zajęciach tanecznych

Osoby stoją w siłowni. Kobieta trzyma jedną rękę w górze, a za nią stoi inna kobieta. Po prawej stronie stoją dwie kobiety naprzeciwko siebie i trzymają swoje ręce na barkach tej drugiej osoby.

Samoobrona

Pani wice wójt podziękowała prezesowi fundacji oraz koordynator za realizację projektu w Gminie Cyców a uczestnikom pogratulowała nabytych umiejętności i wykonanych prac w czasie zajęć.

Zajęcia plastyczne

Mężczyzna siedzi przy stole. Trzyma on styropianowy kulkę i nitkę. Przed nim na stole jest szpula nitki i puszka z pędzlem.
Cztery obrazy leżą na stole. Trzy z nich przedstawiają konie, a czwarty krajobraz gór, lasu i jeziora.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy realizować projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

Dziękuję Piotrowi Nakoniecznemu z Fundacji „Bonum Vitae”, że to nas wybrał na partnera projektu. Dzięki uczestnictwu, zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Praca z trenerami projektu, uczestnikami i obsługą administracyjną była wielką przyjemnością.

Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Czasami na naszej ścieżce pojawi się przeszkoda, której nie jesteśmy w stanie pokonać własnymi siłami. W takiej sytuacji zbawienna może okazać się zewnętrzna pomoc. Współpraca jest jednym z zachowań, które doprowadziły do ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku.

Dziękuję

 M.Lisek-Zięba

Więcej o działalności stowarzyszenia na stronie www.kolowlecznej.blogspot.com

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies