BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Weź udział w konsultacjach środowiskowych standardu działalności WTZ – z tłum. PJM

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Projekt ten realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności, w szczególności osoby z niepełnosprawnością (OzN), przedstawicieli otoczenia osób z niepełnosprawnością i ekspertów do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych realizowanych w projekcie. 

W ramach konsultacji realizowane są wywiady indywidualne, wywiady grupowe oraz warsztaty konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone zdalnie przy pomocy platformy ZOOM. Udział w tych spotkaniach będzie gratyfikowany bonem podarunkowym. Można zgłosić się do konsultacji więcej niż jednego instrumentu.

Na wszystkich konsultacjach będzie możliwość skorzystania z udogodnień dla osób z niepełnosprawnością tj. tłumacza PJM Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego, napisów na żywo lub asysty. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych potrzeb zaznacz taką opcję podczas zapisów w formularzu.

Aktywny udział środowiska WTZ w prowadzonych konsultacjach może mieć decydujący wpływ na trafność wypracowywanych rozwiązań, a tym samym wprowadzić nową jakość w proces włączenia społecznego aktywizowanych w nich uczestników.

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach”.

Konsultacje realizowane w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, odbędą się w dniach:

  • 15 września, godz. 12:00
  • 16 września, godz. 8:00
  • 16 września, godz.12:00
  • 17 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 8:00
  • 20 września, godz. 12:00
Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach  

Wideozaproszenie w języku migowym:

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies