BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny promujący wydarzenie

Webinar pt. „Czym jest deinstytucjonalizacja i dlaczego projekty z Funduszy Europejskich muszą być z nią zgodne?” [4.07, 10:00]

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na bezpłatny webinar pt. Czym jest deinstytucjonalizacja i dlaczego projekty z Funduszy Europejskich muszą być z nią zgodne?, który odbędzie się w czwartek, 4 lipca, w godz. 10:00 - 13:00.

  • Czy ze środków Unii Europejskiej można wybudować dom pomocy społecznej?
  • A może jest możliwość sfinansowania z nich remontu lub termomodernizacji już istniejącego DPS?
  • Jakie warunki mieszkaniowe są zgodne z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami?

Na te i inne pytania odpowie Adam Zawisny, wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia, ekspert z zakresu dostępności Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami, a także procesu deinstytucjonalizacji, zgodnego z wymaganiami Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Webinar jest elementem projektu, w ramach którego przez najbliższe 1,5 roku Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami będzie prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dla organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych możliwościami i praktyką korzystania z funduszy europejskich.

Konwencja, inkluzja, deinstytucjonalizacja – wytłumaczymy wszystkie trudne słowa, by nie tylko organizacje pozarządowe wiedziały, jak włączać osoby z niepełnosprawnościami w projekty finansowane z funduszy europejskich. Naszym celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na temat:

  • możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • zasad włączania osób z niepełnosprawnościami w działania finansowane ze środków unijnych, w tym wynikających z zasad horyzontalnych (przede wszystkim zasady niedyskryminacji, równości szans osób z niepełnosprawnościami i dostępności) oraz warunku zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Webinar realizowany jest przez Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami w ramach partnerskiego projektu „Działania informujące i promujące Fundusze Europejskie wśród organizacji pozarządowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Zapraszamy!

Tomasz Przybyszewski
Specjalista ds. komunikacji i promocji
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies