BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący webinar dla Pacjentów pt. Zagrożenia płynące z aktualnej sytuacji, a zdrowie psychiczne

Webinar dla Pacjentów pt. Zagrożenia płynące z aktualnej sytuacji, a zdrowie psychiczne – 27 września

Polish Travel Quo Vadis serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Zagrożenia płynące z aktualnej sytuacji, a zdrowie psychiczne, które odbędzie się w dniu 27 września o godz. 17:30.

Transmisja online i rejestracja na www.zdrowiepsychiczne.ptqv.pl

Podczas transmisji live każdy Uczestnik będzie mógł wysłuchać Ekspertów, a także wysłać swoje pytania na www.zdrowiepsychiczne.ptqv.pl za pośrednictwem dedykowanego okna „PYTANIE”. Pytania będą przekazane do Ekspertów, którzy udzielą odpowiedzi podczas DYSKUSJI.

Zagadnienia tematyczne:

 • Stres i wyzwania związane z pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną,
 • Zdrowie psychiczne i dostęp do leczenia,
 • Depresja,
 • Zaburzenia lękowe,
 • PTSD (zespół stresu pourazowego),
 • Uzależnienia,
 • Leczenie – farmakoterapia, psychoterapia.

Zaproszeni eksperci, praktykujący lekarze psychiatrzy:

 • Prof. dr hab. Marcin Wojnar – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM,
 • Prof. dr hab. Agata Szulc – Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,
 • Dr hab. n. med. Sławomir Murawiec – Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilu lat pracuje w praktyce prywatnej,
 • Psycholog/psychoterapeuta – w trakcie ustalania.

PROWADZENIE:

Red. Iwona Schymalla – Redaktor Naczelna MedExpress.pl

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) blisko 13% całej populacji ziemi dotknięte jest dolegliwościami psychicznymi, a w Polsce wskaźnik ten szacuje się na ok. 25%. Oznacza to, że pomocy w zakresie psychiatrii i psychologii może potrzebować co czwarta osoba w kraju.

Mimo, że temat zdrowia psychicznego coraz częściej pojawia się zarówno w mediach, jak i codziennych dyskusjach, wciąż wiele osób nie otrzymuje potrzebnej pomocy. Wynika to po części ze zbyt małej ilości specjalistów, ale w dużej mierze jest to pokłosie strachu samych Pacjentów przed przyznaniem się, że nie czują się w pełni sił, strachu przed diagnozą i koniecznością długotrwałej terapii, strachu przed stygmatyzacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Mając na uwadze, że zdrowie psychiczne jest dobrem każdego z nas, o które należy szczególnie zadbać, zapraszamy do udziału wszystkich Państwa, a także Państwa rodziny i znajomych.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Akcji Depresja diagnozuj i lecz

Baner Depresja diagnozuj i lecz

Test przesiewowy w kierunku depresji można wykonać na stronie PHQ-9 (www.phq9.pl)

PATRONAT NAUKOWY
Prof. dr hab. Marcin Wojnar
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies