BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: zakup pro spoleczny

Wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy …

W dniu 27 sierpnia 2014 r. w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim w Lublinie odbyła się Konferencja w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Uczestników konferencji i zaproszonych gości przywitała Aleksandra Warmińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Konferencję rozpoczął koncertem muzycznym Dominik Miełko pianista, klawesynista Filharmonii Lubelskiej, współpracujący z Orkiestrą Trybunału Koronnego oraz Instytutem Muzyki UMCS.

Po części artystycznej przyszedł czas na wystąpienie zaproszonych gości.

Głos zabrał Albin Mazurek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz ksiądz Tadeusz Aleksander Pajurek Prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Wykład pt. „Model Lokalnej Współpracy i Regionalna Platforma Współpracy – założenia i cele” wygłosiła Iwona Kędziera z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Arkadiusz Biały ekspert w zakresie opracowania procedur w pilotażu, przedstawił problematykę na temat „Procedury kompetencji i zasady współpracy w ramach Regionalnej Platformy Współpracy” i zachęcił do lektury publikacji, która była w materiałach konferencyjnych.

Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Anna Bekier w swoim wystąpieniu podkreśliła istotę certyfikacji Klubów Integracji Społecznej.

Model lokalnej współpracy zaprezentowany został przez przedstawicielki wiodących gmin województwa lubelskiego w tym zakresie Ewę Piwko-Witkowską z Tomaszowa Lubelskiego oraz Magdalenę Kolasa i Bożenę Czajkowską z Janowa Lubelskiego.

W konferencji istotny głos w zakresie zatrudniania wspieranego zabrał Krzysztof Niziołek, ekspert Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Ekonomia społeczna daje możliwość na podjęcie pracy oraz szansę na samodzielność bytową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym czy bezdomnym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej takie jak spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, firmy społeczne to instytucje zakładane przez takie osoby co więcej dla takich osób.

Po konferencji w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala nadania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Galę prowadziła Anna Duda-Ziętek.

Rozdano cztery nagrody w dwóch kategoriach:

  1. Kategoria „Produkt” – Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego Zakład Pracy Chronionej w Lublinie

  2. Kategoria „Produkt” – Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o. o. w Lublinie

  3. Kategoria „Usługa” – Zakład Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericoria” w Lublinie

  4. Kategoria „Usługa” – Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o. o. w Lublinie

Znak Ekonomi Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest certyfikatem produktów i usług wytworzonych na terenie województwa lubelskiego w ramach przedsiębiorczości społecznej, które wyróżniają się dobrą jakością i są produktami lub usługami podmiotów ekonomi społecznej. Certyfikat jest zarejestrowanym znakiem przez Fundację Królowej Polski Św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie.

Galę ubogacał swoją grą na klawesynie Dominik Miełko a na zakończenie programu wystąpiła znakomita Lubelska Federacja Bardów w składzie Marek Andrzejewski – śpiew, kompozycje, teksty, gitara; Jan Kondrak – śpiew, kompozycje, teksty; Piotr Selim – śpiew, kompozycje, instrumenty klawiszowe; Jola Sip – śpiew, kompozycje, teksty; Tomasz Deutryk – perkusja, śpiew; Krzysztof Nowak – gitara basowa, kompozycje; Katarzyna Wasilewska – skrzypce, śpiew oraz Piotr Bogutyn – gitara elektryczna.

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies