BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny promujący wydarzenie

Warsztaty żeglarskie dla osób z niepełnosprawnością słuchową i nie tylko

Polski Związek Sportu Niesłyszących zaprasza pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami na II szkoleniowy warsztat żeglarski w ramach projektu pn. "Wspólnie na falach życia możemy więcej - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych".

Do udziału zaproszone są pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (tylko 10% ogółu projektu motorowodnego).

Warsztat odbędzie się nad Zatoką Pucką w Harcerski Ośrodek Morski w Pucku (woj. pomorskie) w terminie 7-20 lipca 2024.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby słabosłyszące/niesłyszące, ponieważ w realizację tego warsztatu będzie szczególnie zaangażowana kadra mająca doświadczenie w pracy z osobami Głuchymi oraz posługująca się PJM (Polski Język Migowy) Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego.

Ilość uczestników ograniczona, bowiem w warsztacie może wziąć udział JEDYNIE 15 uczestników.

Podczas dwutygodniowych warsztatów, uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów, będą nabywać umiejętności samodzielnego sterowania jachtami żaglowymi.

Warsztaty zakończą się egzaminem wewnętrznym, a osoby, które będą się czuć “na siłach”, mogą przystąpić do egzaminu państwowego na patent w stopniu żeglarza jachtowego. przeprowadzonego przez komisję Polski Związek Żeglarski.

Warsztaty szkoleniowe współfinansowane ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Oddział Lubelski PFRON.

Łatwo w tym roku nie było…. 176 miejsce na liście rankingowej, to nie jest “szczyt marzeń”, jednak po małych perturbacjach, modyfikacjach wniosku, czy też małych “cięciach”, udało się i 29 kwietnia została podjęta przez Zarząd PFRON decyzja finansowa o przyznaniu dofinansowania!

Całkowity koszt zadania (projektu): 999 523,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 893 683,00 zł
Wkład własny Wnioskodawcy (PZSN): 105 840,00 zł

O pozostałych warsztatach, a będzie ich jeszcze aż 5, organizatorzy poinformują w najbliższym czasie na stronie www.pzsn.pl

Obecnie trwają rozmowy z managerami kilku ośrodków żeglarskich dotyczące rezerwacji wolnych terminów na organizację kolejnych warsztatów oraz odbywa się rekrutacja kadry szkolącej oraz wolontariuszy, w tym tłumaczy PJM.

Serdecznie zapraszamy do udziału, z żeglarskim pozdrowieniem – ahoj!

Źródło: Facebook

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies