BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Warsztaty dla rodziców

Dnia 06 lipca 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało w Przeorsku, na bazie Mieszkań Treningowych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Zajęcia prowadzili prof. dr hab. Dorota Kornas – Biela i ks. Kapelan PSOUU mgr Mieczysław Grabowski. Głównym celem podczas spotkania warsztatowego było m.in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz poczucia własnej wartości u rodziców, a także wzmocnienie w nich poczucia przynależności do organizacji, która integruje ich i wspiera w zakresie rozwiązywania problemów życiowych związanych z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.

W warsztatach wzięło udział 21 osób – rodzice wychowanków Stowarzyszenia, mieszkańców powiatu tomaszowskiego i biłgorajskiego. Podczas spotkania była możliwość wymiany własnych doświadczeń i refleksji oraz bliższego poznania się. Na zakończenie warsztatów osoby chętne mogły uczestniczyć w liturgii odprawionej w Kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli przez Ks. Kapelana naszego Stowarzyszenia. W liturgii mogli uczestniczyć również mieszkańcy Przeorska, była to kolejna szansa na obalenie niekorzystnych stereotypów mentalnych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz na włączenie ich w życie lokalnej społeczności.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Następne warsztaty zaplanowane są na 07 grudnia 2015r.

Stanisława Raczkiewicz

Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies