BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Warsztaty dla pracowników uczelni wyższych

„Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych”

Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 14 kwietnia 2011 r. w Krakowie zorganizowało warsztaty dla pracowników uczelni wyższych na temat „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych”.

Na spotkaniu zostały przedstawione wnioski z projektu „Konstelacja Lwa”, który jest wdrażany na Uniwersytecie Jagiellońskim od października 2010 r. Projekt ten wspiera studentów przeżywających trudności w obszarze zdrowia psychicznego. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie studentom wsparcia w ich trudnościach związanych ze studiowaniem. Problemy, jakie przeżywali studenci biorący udział w programie, były związane z niskim poziomem motywacji, odkładaniem trudnych zadań na później, a także małą odpornością na stres egzaminacyjny.

W ramach projektu powstała także publikacja „Moja Wędrówka” w której studenci i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego opisali swoje refleksje związane z problemami natury psychicznej.

W czasie warsztatów swoimi doświadczeniami dzielili się także pracownicy uczelni angielskich. Takie uczelnie jak Imperial College London mają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej pomocy studentom niepełnosprawnym. Obszary wsparcia nie ograniczają się tylko do pomocy w problemach związanych z dydaktyką, ale obejmują także pomoc w animacji życia w domach studenckich pod kątem zapewnienia studentom zdrowego środowiska życia, współpracę z ośrodkiem zdrowia i pracownikami socjalnymi.

Mam nadzieję, że dobre wzorce pracy ze studentami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne okażą się pomocną inspiracją do działań na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jako Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Studentów Niepełnosprawnych podejmujemy działania, których celem jest jak najpełniejszy rozwój studentów niepełnosprawnych, ale także naszych zaprzyjaźnionych studentów pełnosprawnych.

Katarzyna Skalska
Specjalista ds. Studentów Niepełnosprawnych
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies