BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z napisem: “7 Kongres Ruchów Miejskich”. Pod spodem grafika Zamku w Lublinie.

VII Kongres Ruchów Miejskich. O wolne, zielone, solidarne miasto

W dniach 25 – 27 czerwca 2021 r. pod hasłem „O WOLNE, ZIELONE, SOLIDARNE MIASTO”, odbył się w Lublinie VII Kongres Ruchów Miejskich. Tematem wiodącym były rozważania nad funkcjonowaniem miast po pandemii w dobie kryzysu klimatycznego.

W ciągu trzech dni Kongresu poruszano tematy najistotniejsze z perspektywy mieszkańców miast, dotyczyły one m.in. ekologii, ekonomiki, sportu, kultury, infrastruktury, bezpieczeństwa mieszkańców np. na drogach itp.

Kongres nabrał wyjątkowego charakteru ze względu na 10-lecie istnienia. Podczas konferencji podsumowano dotychczasową działalność i postępy, jakie miały miejsce dzięki zaangażowaniu Ruchów Miejskich. Wyróżniono również honorowych członków KRM. W tym gronie znaleźli się Anna Domaradzka, Edwin Bendyk, Paweł Kubicki oraz Lech Mergler.

Honorowi goście podsumowując dotychczasowe poczynania KRM podkreślali, że społeczność Ruchów Miejskich opiera swoją działalność przede wszystkim na dialogu bez przemocy. Jest to czynnik, dzięki któremu KRM odnosi sukces i trwa. Innym elementem sprzyjającym jest pewien ethos, który został wypracowany przez członków spotkań. Jak zaznaczali prelegenci są to m. in. życzliwość, otwartość, głód kontaktu ze sobą. Uczestnicy rozmowy podkreślali też dużą wartość autonomii Ruchów Miejskich. Inny wniosek, który wypłynął z rozmów to fakt, że narracja KRM weszła do narracji politycznej i mainstreamowej, co znaczy, że tezy, działania i problemy, jakie porusza KRM są ważne w szerszej perspektywie.

Podczas Kongresu odbyło się wiele paneli, debat, dyskusji na tematy ważne społecznie. Przytoczmy kilka z nich:

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA

Za tym hasłem kryje się pewien konflikt, konflikt między pieszymi, rowerzystami, kierowcami autobusów i samochodów osobowych. Co w sytuacji, kiedy jedni drugim wchodzą w drogę i ciężko dojść do porozumienia? Zaleca się dążenie do zrównoważonego transportu, co niekoniecznie oznacza każdemu po równo. Chodzi o to, by zwrócić uwagę na wartości takie jak ekologia czy ekonomika i zastanowić się, jakie rozwiązania będą w tej sytuacji najlepsze. Rolą włodarzy miast jest wybór zrównoważenia pod względem kosztów środowiskowych, zdrowotnych czy infrastruktury – podsumował Paweł Górny, przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

AKTYWNA MOBILNOŚĆ I MIEJSKA LOGISTYKA

Automaty paczkowe czy hulajnogi elektryczne z pewnością są dużym udogodnieniem dla mieszkańców miast, ale czy ich funkcjonowanie jest w pełni przemyślane? Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by obecność paczkomatów nie burzyła przestrzeni architektonicznej, co zrobić, by hulajnogi elektryczne nie tworzyły chaosu wizualnego i nie niszczyły terenów zielonych miast? Jak dostosować automaty paczkowe do osób z niepełnosprawnościami? Są to niebanalne problemy, z którymi KRM próbuje się mierzyć.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Często zdarza się, że obywatele miast nie mają pojęcia o podstawach planowania przestrzennego. Wnioski, które muszą wypełniać, są dla nich niezrozumiałe, a dokumenty planistyczne wymagają mądrości urzędników do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, stąd udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest niewielki. W takiej sytuacji należy pracować nad rozbudowaniem tego procesu. Należy przede wszystkim odwoływać się do opinii ekspertów i objaśniać kwestie zabudowywania przestrzeni miejskich, przestrzeni zielonych.

SPORT W MIEŚCIE

Sport jest istotnym elementem dla mieszkańców, pojawia się jednak problem w kwestii dostępności obiektów sportowych dla obywateli miast. Zdarza się, że takie obiekty są zamknięte, niedostępne. KRM szuka rozwiązań, jak urozmaicić sferę sportową dla mieszkańców miast, jak zmienić panujące warunki, by sprzyjały rozwojowi obywateli, sportowców amatorów.

ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK PRACY

Założenia w tym zakresie, które pojawiły się podczas konferencji to przede wszystkim wsparcie stypendialne dla młodych naukowców czy wspieranie migrantów.

To zarys jedynie kilku tematów, które pojawiły się na Kongresie. Obszar rozważań był szeroki. Debaty toczyły się o to jak przekonywać władze samorządowe do pewnych rozwiązań, jakie tempo zmian będzie odpowiednie, jak miasta powinny funkcjonować w poszczególnych sferach. Kolejny Kongres Ruchów Miejskich zakończył się owocnie, pojawiło się wiele ciekawych wniosków, pomysłów i przemyśleń.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Dumała

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies