BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Widok na cerkiew z niebieskim zadaszeniem i wieżyczkami

V Czerwonogradzkie Spotkania Przyjaciół na Ukrainie

Obecny Czerwonograd został założony w 1692 roku przez Szczęsnego Kazimierza Potockiego i nazwany na cześć jego żony Krystyny z Lubomirskiego – Krystynopolem. Kolejnymi właścicielami byli Franciszek Salezy Potocki, wojewoda kijowski i jego syn Stanisław Szczęsny Potocki, dziedzic potężnej fortuny.


Czerwonogród (ukr.; do 1953 Krystynopol) – miasto na Ukrainie,
w obwodzie lwowskim, dawna rezydencja magnaterii polskiej.

Jako osiemnastolatek ożenił się on potajemnie z Gertrudą Komorowską. O jej tajemniczą śmierć obwiniano później ojca Szczęsnego. W 1772 Franciszek Salezy Potocki założył w Krystynopolu cerkiew i klasztor bazylianów, później własność m.in. Starzeńskich i Fuchsów. Szczęsny Potocki, wojewoda ruski, generał artylerii koronnej, starosta bełski, hrubieszowski, sokolski, hajsyński i targowiczanin po śmierci rodziców odstąpił rodzinny Krystynopol ks. Adamowi Ponińskiemu. W Krystynopolu znajdował się piękny zespół pałacowy, który był jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich. W XIX w. podniszczony pałac często zmieniał właścicieli, a od czasów I wojny światowej był już właściwie nie zamieszkały. Obecnie w pałacu mieści się niewielkie muzeum regionalne. Miejsce dawnego barokowego ogrodu zajmuje stadion piłkarski. Mieści się tu również kościół bernardynów (XVIII w.) oraz kościół bazylianów (XVIII w.) W okresie międzywojennym Krystynopol znajdował się w granicach Polski. 15 lutego 1951 roku został wraz z Sokalszczyźną przekazany ZSRR na mocy umowy międzypaństwowej. W zamian za Sokalszczyźnę Polska otrzymała 3 czerwca 1951 roku Ustrzyki Dolne i ziemie w Bieszczadach.
Zamek Potockich 


W dniach 18-20 marca 2011 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy PSOUU Koło w Łęcznej, w ramach współpracy z Czerwonogradzkim Miejskim Towarzystwem Dzieci Niepełnosprawnych – uczestniczyli w festiwalu teatralno – muzycznym. Czerwonogradzkie Stowarzyszenie od 6 lat współpracuje z Łęczyńskim Kołem.

W wyjeździe na Ukrainę wzięło udział 14 osób z warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, w tym 11 osób to członkowie zespołu „Figiel”, 3 osoby to opiekunowie.

Rok wcześniej zespół „Figiel” też brał udział w Czerwonogradzkich Spotkaniach Przyjaciół. Tegoroczna edycja spotkania miała dużo więcej grup i tym samym dłuższy program artystyczny. Uczestnicy spotkania pochodzili z różnych stron Ukrainy min z Łucka, Żowkwy (Żółkiew), Czerwonogradu, Lwowa … Prezentacje teatralne i muzyczne odbywały się w dniu 19 marca 2011 r. Oceniane były przez profesjonalne jury w składzie:

  1. Wira Wojtjuk – Lwów
  2. Anastazja Wojtjuk – Lwów
  3. Lieszcziszin Olga – Buska
  4. Jurij Jarmoljuk – Czerwonograd

Nasz zespół zaprezentował autorski spektakl teatralny „Psychomachia” wg scenariusza i reżyserii mgr Wiolety Jaszuk. Prezentacja bardzo się podobała (u wielu słuchaczy wywołał łzy wzruszenia), grupa teatralna została nagrodzona gromkimi brawami, jurorzy zauroczeni zostali nie tylko spektaklem, ale także strojami i dekoracją.

Z kolei soliści Łukasz Lisek i Emil Kliszcz w duecie zaprezentowali piosenki „Anna Maria”, „Czarne oczy”, Łukasz natomiast wykonał w języku ukraińskim – „Marusia” oraz „Chmiel”. Aranżacja muzyczna do wykonywanych utworów była autorstwa Łukasza.

Utwory wykonane w języku ukraińskim wzbudziły wiele wzruszeń i bardzo pozytywnych komentarzy wśród zebranych (mer miasta Czerwonograd był bardzo zaskoczony tym występem). Mer miasta wręczył wszystkim przedstawicielom organizacji podziękowania i był jednym z wytrwalszych widzów.
Mer miasta

Organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników drobnymi pamiątkami (maskotki, różnego rodzaju napoje), każda grupa otrzymała dyplom oraz nagrodę – filtr do wody. Wszystkie grupy nocowały w sanatoryjnym ośrodku górniczym.

Przebieg pobytu:

Pierwszy dzień pobytu w Czerwonogradzie to spotkanie w siedzibie organizacji – Towarzystwa Dzieci Niepełnosprawnych „Nika”. Pani dyrektor Natalia Hajsanowa oprowadziła nas po placówce, poczęstunek, zwiedzanie miasta, zakupy przejazd na miejsce noclegu do Rowisnik.
Miejsce noclegu

Drugi dzień – prezentacje artystyczne, zakup pamiątek.

Spotkanie z jury – udział w omówieniach prezentacji teatralnych. Miło było słyszeć pochwały dotyczące prezentowanego spektaklu.

Trzeci dzień – zwiedzanie Lwowa – stare miasto, kościół greko-katolicki, katedra, udział w liturgii mszy świętej sprawowanej po polsku, zakupy pamiątek, obiad, powrót do kraju.

Nasza grupa świetnie sobie radziła na wyjeździe, młodzież wzajemnie sobie pomagała i nieznajomość języka nie była barierą w kontaktach.

Dziękujemy rodzicom naszych podopiecznych za partycypowanie w kosztach wyjazdu.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w V Spotkaniach Przyjaciół – te spotkania to możliwość poznania pracy z osobami niepełnosprawnymi na innym terenie w innych warunkach i z innymi możliwościami w różnym znaczeniu.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy wyjechać w tym Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Hrebennym Panu ppłk. Andrzejowi Wolczykowi.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies