BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotypy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji My Pacjenci

Twoje zdanie ma wpływ na przyszłość ochrony zdrowia

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz z Fundacją My Pacjenci zapraszają do udziału w badaniu dotyczącym świadomości zdrowotnej oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Celem badania jest poznanie, jak dobrze Polacy są poinformowani o różnych kwestiach w zakresie profilaktyki, zdrowia, praw pacjenta, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, terapii oraz jak oceniają poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia.
Badanie składa się z kilku kluczowych sekcji, które obejmują dane demograficzne, ocenę świadomości zdrowotnej, stosunek do informacji zdrowotnych w internecie, postawy wobec profilaktyki zdrowotnej, doświadczenia z opieką zdrowotną, przekonania i postawy wobec zdrowia, edukację i kształcenie w dziedzinie zdrowia oraz dostęp do opieki zdrowotnej i leków.

Aby wziąć udział w badaniu, odwiedź stronę https://badanie.ippez.pl

Udział jest całkowicie dobrowolny i anonimowy, a zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych.

Zespół Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies