BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoba migająca siedzi przed laptopem, a na ekranie laptopa widać drugą osobę, która również miga

Tłumacz języka migowego on-line dostępny w MOPR w Lublinie

MOPR w Lublinie, z myślą o osobach mających problemy ze słuchem, wprowadził możliwość korzystania z usługi tłumacza języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego.

W załatwieniu spraw pomagają dostępni on-line certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).

– Likwidowanie barier i zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej naszego miasta, w tym dostępności jednostek organizacyjnych Miasta, jest jednym z podstawowych założeń miejskiego programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025. Samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, możliwość swobodnego załatwienie wszelkich spraw, a przede wszystkim zabezpieczenie mieszkańcom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do usług społecznych to cele, do których konsekwentnie dążymy projektując i wdrażając nowe rozwiązania – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Dzięki usłudze tłumacza języka migowego mieszkańcy z niepełnosprawnością słuchową mogą bez żadnych ograniczeń uzyskać niezbędne informacje oraz dopełnić formalności związanych z oferowanym przez Ośrodek wsparciem. Kontakt z tłumaczem odbywa się na zasadzie rozmowy w czasie rzeczywistym poprzez połączenie on-line. Towarzyszy w niej również pracownik MOPR, który odpowiada za obsługę merytoryczną sprawy.

Usługa tłumacza języka migowego dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d, a także w poniższych komórkach organizacyjnych:

  • Filii nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8,
  • Filii nr 2 , przy ul. Hutniczej 1A,
  • Filii Nr 3, przy ul. Mieszka I 4,
  • Filii nr 4 , przy al. Kompozytorów Polskich 8,
  • Filii nr 5 , przy ul. Nałkowskich 114,
  • Wydziale Świadczeń Socjalnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej, przy ul. Poniatowskiego 4,
  • Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, przy ul. Popiełuszki 28 E,
  • Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy ul. Głębokiej 11.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies