BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wianek wykonany z wikliny i kwiatów z napisem "WITAMY", wykonany w Warsztacie Terapii Zajęciowej Ostrów Lubelski, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "PRO EDUCATIO"

Targi Ekonomii Społecznej, 8-10.09.2023

W dniach 8-10 września 2023 r. na Rynku Starego Miasta w Lublinie odbyły się 12. Targi Ekonomii Społecznej, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego "Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Celem wydarzenia była promocja i upowszechnienie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), działających w województwie lubelskim oraz prezentacja ich produktów i usług mieszkańcom województwa.

Organizacja targów stanowi idealną przestrzeń dla upowszechniania idei ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości. Po raz siódmy, Targi Ekonomii Społecznej odbyły się w połączeniu z trwającym w tych dniach Europejskim Festiwalem Smaków.

Uroczyste otwarcie

Oficjalne otwarcie odbyło się w pierwszym dniu targów. Punktualnie o godzinie 12:00 głos zabrała Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która powitała wszystkich zaproszonych Gości, Wystawców oraz zgromadzonych na Rynku Starego Miasta mieszkańców i turystów.

Wśród zaproszonych Gości, znaleźli się m.in.:

 • Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
 • Pan Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Pani Renata Rojek – Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Pan Łukasz Budyńczuk – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie;
 • Pani Agnieszka Flis – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie;
 • Pani Kamila Szysiak – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego;
 • Pan Tomasz Pitucha – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Pani Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Pani Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Pani Małgorzata Żywicka – Ekspert ds. Postępowań Skargowych Oddziału Lubelskiego PFRON;
 • Pani Anita Bugała – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Lublinie;
 • Pani Bożena Lisowska – Radna Województwa Lubelskiego, członek Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Przedstawiciele Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego;
 • Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES);
 • Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który zwrócił się do zebranych:

“Szanowni Państwo, po raz kolejny – bo to już dwunasty, jak mnie poinformowano – Targi Ekonomii Społecznej odbywają się. Ja, już kilka razy otwierałem to właśnie wydarzenie. Na razie jest nas jeszcze mało, ale tutaj przyjdą zainteresowani – myślę, że bardziej po południu – i skorzystają z tych cudownych wyrobów różnych organizacji: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, które właśnie skupiają ludzi, którzy często z przyczyn niezależnych od nich, zostali wykluczeni. A tworząc Podmioty Ekonomii Społecznej daliście szanse żeby uwierzyli w sens życia, żeby uwierzyli w siebie i za to wszystkim, którzy tworzą Podmioty Ekonomii Społecznej bardzo, bardzo dziękuję (…).”

Uroczyste otwarcie uświetnił występ wokalny Pani Anity Kostyńskiej, znanej lubelskiej publiczności z roli młodej Edith Piaf, w spektaklu pt. “Trzy razy Piaf” w reżyserii Artura Barcisia. Występy Pani Anity towarzyszyły wystawcom i zwiedzającym we wszystkie dni trwania targów.

Wystawcy

Wydarzenie było doskonałą okazją do wsparcia lokalnych podmiotów poprzez zakup ich produktów. Natomiast w punkcie informacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej można było uzyskać informacje na temat inicjatyw, podejmowanych w zakresie ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies