BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o szkoleniu 12-14 lutego 2023 r. w Warszawie z logo PFRON oraz iPfron+

Szkolenie z iPFRON+ tłumaczone na język migowy

Jesteś osobą głuchą lub niedosłyszącą? Pracujesz w organizacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami? To szkolenie z iPFRON+ jest dla Ciebie!

Szkolenie z udziałem tłumacza migowego odbędzie się w warszawskim hotelu Mercure w terminie 14-15 lutego 2023 r., a jego celem będzie przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do swobodnego poruszania się po nowym systemie wprowadzanym przez PFRON. Dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się będzie pierwszym programem wsparcia obsługiwanym przez system iPFRON+.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zaplanowane jest na dwa dni, podczas których zapewniamy uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie, a także sprzęt komputerowy. Nie zwracamy natomiast kosztów dojazdu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies