BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący przedsięwzięcie projektu

Szkolenia i staże zawodowe w projekcie “Kariera bez granic”

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Kariera bez granic”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2027

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie trenera pracy (zatrudnienie wspomagane).

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego,
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Do udziału zapraszamy osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i
  mazowieckiego,
 • nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce,
 • w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie:
ul. Krochmalna 13/1, tel. 81 534 82 90, 533 485 990, e-mail: praca@ffm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plakat informacyjny: Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu “Kariera bez granic”. Pracownik biurowy z pakietem MS Office. Oferujemy: stacjonarną formę szkolenia, 105 godzin teorii i praktyki, Atrakcyjne stypendium szkoleniowe, Udział w stażach zawodowych, Pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Kontakt: tel. 533 485 990. Agencja Zatrudnienia: Fundacja Fuga Mundi ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kinga Golianek

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies