BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp iPfron+

System iPFRON+ Zaproszenie do konsultacji /z tłum. na PJM

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu pt. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - system iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W wyniku realizacji projektu zostanie stworzony i  wdrożony zintegrowany system informatyczny iPFRON+, który zapewni kompleksową elektroniczną obsługę programów i zadań realizowanych bezpośrednio przez PFRON w postaci e-usługi niewymagającej wizyty w Funduszu (stopień dojrzałości cyfrowej 4).

System iPFRON+ obejmie w szczególności:

  1. Wszystkie obecne i przyszłe programy Rady Nadzorczej utworzone na podst. art. 47 ust. 1 pkt 4 i pkt 4a) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane bezpośrednio przez PFRON.
  2. Zadania Zlecane organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy
    o rehabilitacji (…).
  3. Pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego zakład pracy chronionej na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji (…).
  4. Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Projekt realizowany będzie do 2023 roku. Wdrożenie wersji produkcyjnej systemu iPFRON+ planowane jest w maju 2022 r. W kolejnych latach system będzie rozwijany przez PFRON w oparciu o doświadczenia użytkowników.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy tworzeniu systemu iPFRON+ do wzięcia udziału
w konsultacjach dotyczących projektowania ergonomii systemu.

Zgromadzone przez Państwa doświadczenia przyczynią się do stworzenia nowoczesnego systemu informatycznego, maksymalnie dopasowanego do potrzeb odbiorców.

Konsultacje odbywać się będą w formie warsztatów on-line oraz spotkań stacjonarnych organizowanych w różnych częściach kraju (w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju), finansowanych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia ze środków projektu. Udział w spotkaniach roboczych jest dobrowolny i nie przewidujemy wynagrodzenia za uczestnictwo.

Serdecznie zachęcamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt tworzonego systemu, do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: ngo.ipfronplus@pfron.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podejmiemy współpracę tylko z wybranymi organizacjami.

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie chęci współpracy jest również wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PFRON oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych na temat projektu iPFRON+.

Wideotłumaczenie w Polskim Języku Migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies