BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pamiątkowy medal "strażnika dostępności" oraz statuetka z podziękowaniem dla LFOON za wzięcie udziału w projekcie

“Strażnicy Dostępności” – podsumowanie projektu

27 września 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Strażnicy Dostępności”, w którym Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych brało udział jako jedna z 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorami projektu byli: Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. W okresie 01.11.2020 r. – 31.07.2022 r. zaplanowano cykl działań mających na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego wybranych organizacji tak, by były gotowe do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Uczestników objęto wsparciem szkoleniowym i doradczym. Opracowane zostały narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu. Jak podkreślają organizatorzy „realizowane zadania w ramach projektu opierają się na wypracowanej w ramach partnerstwa metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”.

Każda z organizacji zobowiązana była do przeprowadzenia w swoim środowisku lokalnym trzech interwencji w zakresie realizowania różnych aspektów Ustawy o zapewnianiu dostępności. W czasie konferencji przedstawiono wybrane interwencje wraz z zaproponowanymi rekomendacjami.

Uczestnicy projektu otrzymali medale „Strażników Dostępności”, a organizacjom przekazano pamiątkowe statuetki.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Organizatorzy i uczestnicy projektu

Ania Bieganowska-Skóra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies