BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat zachęcający do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego

Trwa głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego

Spośród 129 projektów, w tym 87 dzielnicowych i 42 ogólnomiejskich, mieszkańcy i mieszkanki Lublina wybiorą te, które trafią do realizacji w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest ponad 14 mln zł. Głosowanie w jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin rozpoczęło się 22 września i potrwa do 10 października.

W 10. edycji Budżetu Obywatelskiego głosować może każda osoba, która jest na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. W tym celu wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów. Każda osoba ma do dyspozycji 4 głosy: 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie.

Wśród projektów znajduje się wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa ulic, modernizacje, rewitalizacje.  Przykładem niwelowania barier architektonicznych jest Projekt BO 2024: O-60 Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej nawierzchni na Starym Mieście – wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek, o którym pisaliśmy tutaj.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, głosować można na dwa sposoby, tradycyjnie i za pośrednictwem internetu. Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę lublin.eu i kliknąć w zakładkę poświęconą głosowaniu. System poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz 4 ostatnich cyfr numeru pesel. Aby potwierdzić głos należy wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który przyjdzie wygenerowane indywidualnie hasło. Na jeden podany numer telefonu / e-mail może zagłosować maksymalnie 5 osób.

Głosując w wersji tradycyjnej należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Formularze dostarczone w imieniu osób trzecich nie będą przyjmowane. Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Karta do głosowania wraz z listą lokalizacji punktów znajduje się na stronie lublin.eu.

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 1. Filia nr 1 ul. Kościelna 7a (wejście od patio) tel. 81 444-58-38
 2. Filia nr 2 ul. Peowiaków 12 tel. 81 466-62-02
 3. Filia nr 3 ul. Hutnicza 20a tel.81 746-29-63
 4. Filia nr 6 Al. Racławickie 22, tel. 81 7103873
 5. Filia nr 7 ul. Kunickiego 35 tel. 81 472-53-93
 6. Filia nr 8 ul. Zuchów 2 tel. 81 534-10-73
 7. Filia nr 9 ul. Krańcowa 106 tel. 81 744-17-18
 8. Filia nr 11 ul. Lwowska 6 (wejście od podwórza) tel. 81 747-43-54
 9. Filia nr 12 ul. Żelazowej Woli 7 tel. 81 741-52-73
 10. Filia nr 13 ul. Grażyny 13 tel. 81 525-08-85
 11. Filia nr 15 ul. Wajdeloty 20 tel. 81 525-12-62
 12. Filia nr 16 ul. Kasztanowa 1 tel. 81 444-77-55
 13. Filia nr 17 ul. Przyjaźni 11 a tel. 81 746-28-11
 14. Filia nr 18 ul. Głęboka 8 a tel. 81 525-10-91
 15. Filia nr 19 ul. Kunickiego 89 tel. 81 745-31-44
 16. Filia nr 20 ul. Krężnicka 125 tel. 81 750-09-26
 17. Filia nr 22 ul. Z. Herberta 14 tel. 81 744-48-16
 18. Filia nr 24 ul. Juranda 7 tel. 81 525-65-03
 19. Filia nr 25 ul. Sympatyczna 16 tel. 81 527-21-82
 20. Filia nr 26 ul. Leonarda 16 tel. 81 525-64-39
 21. Filia nr 30 ul. Braci Wieniawskich 5 tel. 81 741-62-36
 22. Filia nr 28 ul. Nadbystrzycka 85 tel. 81 525-86-44
 23. Filia nr 29 ul. Kiepury 5 tel. 81 741-92-94
 24. Filia nr 31 ul. Nałkowskich 104 tel. 81 744-71-69
 25. Filia nr 34 ul. Judyma 2a tel. 81 466-59-12
 26. Filia nr 35 ul. Bursztynowa 20 tel. 81 311-00-02
 27. Filia nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15 tel. 81 311-00-16
 28. Filia nr 37 ul. Bazylianówka 85 tel. 81 742-12-87
 29. Filia nr 38 ul. Relaksowa 25 tel. 81 311 01 12
 30. Filia nr 39 ul. Głuska 138 tel. 81 532-05-29
 31. Filia nr 40 ul. Sławin 20 tel. 81 511-10-76

Biura Obsługi Mieszkańca:

32. BOM ul. Wieniawska 14
33. BOM ul. Filaretów 44
34. BOM ul. Szaserów 13-15
35. BOM ul. Franciszka Kleeberga 12a
36. BOM ul.  Wolska 11
37. BOM ul. plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz)

Biuro Partycypacji Społecznej: Pałac Parysów ul. Gilasa 3, I piętro, pok. 107

Zarząd Dróg i Mostów (recepcja), ul. Krochmalna 13i

Jednocześnie z głosowaniem ruszają konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Za pośrednictwem formularza, można zgłaszać pomysły na modyfikację dotychczasowych zasad. Od 2 do 5 października Biuro Partycypacji Społecznej uruchomi dyżur telefoniczny. W godzinach 9.00-15.00 będzie można przekazać swoje propozycje zmian pod numerami telefonu: 81 466 25 60 i 81 466 25 63.

W tym roku, po zeszłorocznych konsultacjach, zmianie ulegają dwie kwestie. Najważniejszy z uwzględnionych postulatów mieszkańców, dotyczy zwiększenia kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł. Ideą wprowadzenia projektów dzielnicowych było zagwarantowanie realizacji w każdej z 27 dzielnic miasta projektów dotyczących potrzeb wspólnot lokalnych. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji Zespołu oceniającego projekty, by mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski, na wniosek właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.

Dodatkowo, jak co roku Miasto zachęca do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym jakości życia w dzielnicach Lublina oraz preferencji mieszkańców w zakresie priorytetów inwestycyjnych. Kwestionariusz ankiety (dostępny tutaj)  podzielono na 3 części. Pierwsza z nich dotyczy Budżetu Obywatelskiego, druga zmian klimatycznych, zaś ostatnia warunków życia w dzielnicach Lublina. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje kilkanaście minut, a udział w badaniu jest anonimowy. Na uczestników czekają gadżety miejskie. Wygrywa co 10 osoba, która po wypełnieniu ankiety przekaże swój adres e-mail.

Pliki

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies