BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Standard obsługi klienta głuchego i słabosłyszącego

8 kwietnia 2013 roku w ratuszu przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Standard obsługi klienta głuchego i słabosłyszącego”.

Patronowali mu  Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i poseł do Parlamentu Europejskiego  Rafał Trzaskowski. Współorganizatorami byli Urząd Miasta Warszawy i Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów wraz z członkami Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Zadawano tam pytania: Jak usprawnić obsługę klientów głuchych i słabosłyszących w urzędzie? Jak dobrze zrealizować wytyczne z ustawy migowej przy zastosowaniu racjonalizacji kosztów?

Spotkanie to przypadło na pierwszą rocznicę ustawy o języku migowym. Nikt nie wydaje się mieć wątpliwości, że ustawa była potrzebna. Przeciwnie, słowa cisnące się na usta to „Co tak długo!?”. Mamy właściwą ustawę, ale co się zmieniło?

Osoby z wadą słuchu od 1 kwietnia 2012 roku mogą wybrać sposób komunikacji w urzędzie. Teoretycznie. Podjęto pewne kroki jeszcze przed wejściem ustawy w życie: urzędy wysyłały swoich pracowników na szkolenia z języka migowego, zawierano umowy na dofinansowanie do usług tłumaczy języka migowego (m.in. miedzy Urzędem Miasta Warszawy a Polskim Związkiem Głuchych- Odziałem Mazowieckim). Choć jesteśmy, jak to określiła Anna Sacha ze Stowarzyszenia ONSI- „na początku drogi”- jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Konieczne są takie działania jak zatrudnianie tłumaczy migowych, a także wykorzystywanie środków wspierających komunikację: e-mail’e, komunikatory internetowe oraz wizualna informacja w języku migowym na stronach internetowych. To ostatnie jest jedną z kluczowych kwestii – wymusza na nas odpowiednie projektowanie stron internetowych zgodnie z ze standardami uniwersalności. Ze słów europosła Rafała Trzaskowskiego wynika, że w Parlamencie Europejskim, trwają pracę nad projektem umożliwiającym poprawę dostępności stron internetowych sektora publicznego.

Dlatego celem seminarium było ukazanie rzeczywistych doświadczeń w problemach komunikacyjnych i potrzeb osób głuchych i niedosłyszących w załatwieniu spraw urzędowych. Warto mieć na uwadze to, że nie z każdą osobą głuchą można porozumieć się za pomocą pisma, jak sądzą niektórzy nieznający specyfiki środowiska.

Więcej informacji na stronach:
www.fdc.org.pl

www.onsi.pl

 

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies