BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Spotkanie wigilijne w Janowicy

W dniu 21.12.2017 r. w placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się spotkanie wigilijne.

Męzczyzna stoi na scenie. W tle stajenka

„Nim świt obudzi noc…” – Łukasz Lisek

W uroczystym świętowaniu wzięli udział uczestnicy, pracownicy warsztatu, rodzice, członkowie i władze Koła, przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, szkół z terenu powiatu miedzy innymi:

 • Starosta powiatu – p. Roman Cholewa;
 • Przewodniczący Rady Powiatu – p. Jan Baczyński vel Mróz;
 • Przedstawiciele Zarządu Kopalni LW „Bogdanka” z panem Prezesem Adamem Partyką na czele;
 • Przedstawiciele PCPR w Łęcznej;
 • Wójt Gminy Puchaczów – p.Adam Grzesiuk;
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej – p. Adam Zdunek;
 • Kierownik MOPS Łęczna – p.Ewa Studzińska;
 • Kierownik OPS Puchaczów i Cyców– p.Ewa Kaźmierczak, p. Elżbieta Sadowska;
 • Dyrektorzy szkół w Nadrybiu, Cycowie, Dratowie, Ludwinie – p. Maria Paryła, p.Zbigniew Rutkowski, p. Katarzyna Hałas, p. Justyna Miskiewicz –Zoch (w zastępstwie pani Kingi Suprowicz);
 • Przewodniczący  Związków Zawodowych Górników w Polsce Oddział w Bogdance i „Solidarność”;
 • Proboszcz z Parafii z Łańcuchowa i Nadrybia;
 • i inni.
Męzczyzna stoi na scenie. W tle stajenka

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…” Adam Czerniak

Uroczystość rozpoczął nasz solista Łukasz Lisek utworem „Nim świt obudzi noc”, a pani Maria Lisek-Zięba, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i przewodnicząca Zarządu Koła w jednej osobie powitała przybyłych gości. W telegraficznym skrócie przedstawiła sukcesy jakie osiągnęliśmy jako organizacja w mijającym roku, min.:

 • Zdobycie tytułu Organizacji Roku 2016 w konkursie wojewody.
 • Wyróżnienie otrzymane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego  prof. dr hab. Piotra Glińskiego za „wieloletnią pasję i zaangażowanie w upowszechnianie kultury muzycznej” dla solisty Łukasza Liska.
 • Dyplom uznania od wojewody dla p. Marii Lisek-Zięba i Łukasza Liska za wkład w tworzenie kultury polskiej, aktywny udział w Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku promujących twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego, Polski i poza jej granicami, a także trud i zaangażowanie w prace terapeutyczną z uczestnikami grup artystycznych, różnorodną i godną naśladowania działalność na rzecz rozwoju umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz integrację ze społeczeństwem”.
 • Udział w wizytach studyjnych w Portugalii w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” organizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Hiszpanii w ramach projektu ”Nowe wyzwania-europejskie doświadczenia” organizowanej przez Fundację OIC Poland z Lublina.

Zebrani zostali poinformowani o planach na przyszłość, m.in. o przystąpieniu do Kampanii Polskiej Fundacji Filantropii – Kilometry Dobra, której celem jest:

Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uczestnicy Warsztatu zwrócili się do Pana Adama Partyki wiceprezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” słowami „…bierzemy udział w akcji Kilometry Dobra. Chcemy zebrać pieniądze na rozbudowę Warsztatu o mieszkania treningowe. Jest to dla nas ważne, ponieważ wiemy, że pewnego dnia możemy zostać sami. Budowa mieszkań da nam możliwość samodzielnego mieszkania. Prosimy pana, panie prezesie o wsparcie nas w tej akcji poprzez bycie ambasadorem naszych kilometrów dobra.

Takie same słowa zostały za pośrednictwem księdza proboszcza Tomasza Konstanciuka skierowane do Konsula Republiki Mołdawii w Lublinie Pana Andrzeja Kity. Mamy informację zwrotną, że pan konsul wyraził zgodę na bycie ambasadorem naszych kilometrów dobra.

Mężczyzni są w kolorowych szatach. Na głowah mają korony

Królowie wyruszają w drogę

Następnie odbyła się prezentacja w formie pantomimy Jasełek Bożonarodzeniowych, nie zabrakło recytacji wierszy, śpiewu kolęd i życzeń złożonych w imieniu uczestników Warsztatu przez Kasię K. Myślą przewodnią spektaklu było poszukiwanie Boga.

Ludzie są przebrani za pastuszków, siedzą.

Śpiący pasterze

Po tej części przewodnicząca złożyła wszystkim życzenia. Obecni goście, Ewy i Adamowie oprócz życzeń zostali obdarowani pracami świątecznymi wykonywanymi w Warsztacie. Oczywiście wszyscy zaproszeni też zostali obdarowani – żłóbkiem z maleńkim w nim Jezuskiem i aniołkami.

Po wzajemnym obdarowywaniu się, głos zabrał starosta p. Roman Cholewa i p. prezes Adam Partyka deklarując wsparcie i pomoc.

Ludzie stoja w grupie. Twrze maja skierowane ku sobie

Łamanie się opłatkiem

Następnie odbyła się modlitwa, specjalne czytanie wprowadzające w klimat świąteczny mówiący o przeżywaniu Narodzenia Pańskiego a po niej nastąpiło łamanie się opłatkiem i wspólne spożywanie wigilijnych dań. Wśród dań przygotowanych w Warsztacie nie zabrakło potraw podarowanych przez Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Można było także podziwiać i zakupić prace wykonywane przez uczestników WTZ.

kobieta pochyla se nad książką. W dłoni długopis

Wpis do Kroniki Warsztatu

Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to tajemnica radości, to tajemnica miłości, to tajemnica pokoju. Niech ten pokój zagości w każdym sercu, każdego dnia.

Dziękujemy wszystkim za przekazane podczas spotkania słodycze i prezenty.

Eliza Cyfra

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies