BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z znakiem: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie Lubelskiego Porozumienia Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Przeprowadzone dnia 10. III. 2016 r. w sali Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ametystowej 22 zebranie Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego było okazją do wypracowania wspólnego stanowiska w wielu istotnych dla osób chorujących kwestiach.

Należały do nich: – współkształtowanie przyszłych decyzji w sprawie okresu wykorzystywania mieszkań chronionych przez korzystające ze wsparcia osoby oraz – stworzenie zarysu programu zaplanowanego na 10-12. X. 2016 r. Forum Psychiatrii Środowiskowej w Lublinie. Spotkanie stało się też ważnym ogniwem w przekazie informacji na temat planowanych imprez i uroczystości.

Wobec rychłego zakończenia 5-letniego okresu wykorzystywania mieszkań chronionych, przewidzianego w już nie obowiązującym Rozporządzeniu Prezydenta Miasta Lublin ustalono, iż pierwszoplanowym kryterium decydującym o przedłużeniu okresu 5-letniego powinno być kryterium terapeutyczne: wzgląd na stan zdrowia dotychczasowych mieszkańców mieszkań chronionych. Wobec dotykającej Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin i inne kompetentne instytucje dezorientacji – wypracowanie przez uczestników Porozumienia bliższego stanowiska w tej kwestii nie było możliwe.

W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono wypracowaniu hasła przewodniego Forum Psychiatrii Środowiskowej. W związku ze zgłoszeniem wielu propozycji tematu Forum (prawa osób chorujących, problem nadziei, tożsamości, osamotnienia osób chorujących, wsparcia kierowanego pod adresem osób chorujących i ich rodzin) zastanawiano się nad ujęciem syntetyzującym odmienne, zawarte w zgłoszonych propozycjach, wątki tematyczne. Zgromadzeni nie podjęli ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia tematu Forum. Z zainteresowaniem spotkała się m.in. propozycja hasła: „Pokonać kryzys psychiczny: osamotnienie – wsparcie – Nadzieja”.

W trakcie spotkania podjęto też decyzję o zainicjowaniu Komitetu Organizacyjnego Forum Psychiatrii Środowiskowej. W skład tego gremium wejdą m.in. przedstawiciele wszystkich działających na rzecz osób chorujących psychicznie, lubelskich organizacji. Aprobatę zebranych zyskała kandydatura prof. Andrzeja Kapusty (UMCS) jako Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

W końcowej części spotkania P. Grażyna Jackowska z UM Lublin poinformowała o zbliżających się Lubelskich Obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa (18. III. 2016, Sala Widowiskowa Teatru im. H. Ch. Andersena przy ul. Dominikańskiej 1) oraz o zaplanowanych na 2. IV. 2016 Lubelskich Dniach Autyzmu, w ramach których m.in. podświetlony zostanie symbolicznie budynek Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym w Lublinie.

Datę kolejnego zebrania LPnRZP ustalono na godz. 13.00 dn. 21. IV. 2016 r.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies