BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika: logotyp inkubatora włączenia społecznego

Spotkanie informacyjno-instruktażowe dotyczące pozyskania środków w projekcie IWS 2.0

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz wsparcia merytorycznego na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań w zakresie włączenia społecznego.

8 lat temu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uruchomił swój pierwszy Inkubator innowacji społecznych. Od tego momentu wspieramy powstawanie, finansujemy i testujemy innowacje społeczne (m.in. produkty, narzędzia, usługi, modele wsparcia) skierowane do osób wykluczonych społecznie (m.in. z niepełnosprawnością, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kryzysie bezdomności, starszych).

W tym roku uruchomiliśmy koleiny projekt pn. Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 do realizacji którego zaprosiliśmy partnera – Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Celem Inkubatora Włączenia Społecznego 2.0 jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie szeroko rozumianego włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci) poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT. Aby to osiągnąć poszukujemy ludzi i podmiotów zainteresowanych tworzeniem nowych, lepszych, bardziej trafnych rozwiązań dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, edukacji, pracy…

Jednym słowem poszukujemy Innowatorów społecznych, którzy dołączą do Inkubatora ze swoimi pomysłami. Jeśli poczuliście się Państwo zaintrygowani i chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na spotkanie “O innowacjach przy kawie”, na którym wyjaśnimy szczegóły projektu IWS 2.0, zainspirujemy do tworzenia własnych innowacji i odpowiemy na Państwa pytania.

Spotkajmy się by porozmawiać O INNOWACJACH PRZY KAWIE na platformie ZOOM:

 • 16 lipca 2024 o godzinie 10:00
 • 19 lipca 2024 o godzinie 10:00
 • 23 lipca 2024 o godzinie 12:00

W spotkaniu może wziąć udział dowolna liczba osób z Państwa podmiotu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: drojek@rops.kraków.pl. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenie co najmniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem:

 1. Który z terminów Państwa interesuje?
 2. Czy potrzebujecie Państwo tłumacza PJM podczas spotkania?
 3. Czy potrzebujecie Państwo materiałów dostępnych dla programów udźwiękawiających?

Jeśli żaden z terminów nie jest dla Państwa dogodny, proszę dać nam znać o chęci udziału w konsultacji indywidualnej (również na adres e-mail).

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

 1. Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne w tym firmy i podmioty ekonomii społecznej.
 2. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy, również dzieci).
 3. Inkubator ma zasięg ogólnopolski.
 4. Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu ( maksymalna 120.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
 5. Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie będzie wymagany wkład własny) i rozliczany w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).

PAMIĘTAJ – NIE MUSISZ BYĆ EKSPERTEM!

Ulepsz znane rozwiązania lub wymyśl coś zupełnie nowego.

Wspólnie opracujemy projekt.

Zapewnimy jego finansowanie.

Wesprzemy Cię w realizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – CZEKAMY NA TWÓJ POMYSŁ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

tel. 12 422 06 36 wew. 34

e-mail: iws@rops.krakow.pl

Projekt jest realizowany w ramach V Osi Priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dominika Marszałek – Rojek
Dział Innowacji Społecznej

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies