BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Akademia Liderów COGITO

Spotkanie Akademii Liderów Cogito w Krakowie

Z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odbyło się w sobotę i niedzielę 24-25. II. kolejne zebranie Akademii Liderów Cogito.

Zebrani w Krakowie reprezentanci osób chorujących psychicznie z całej Polski debatowali nad sposobami wsparcia procesu przygotowań Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zastanawiali się nad czynnikami zwiększenia dynamiki działań Akademii oraz ich skuteczności.

Każde ze spotkań ALC prowadzi do zwiększenia kompetencji społecznych uczestników tego gremium, które w ubiegłym roku stało się jednym ze współorganizatorów I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Za sprawą uczestników Akademii udało się w ostatnim czasie przygotować anglojęzyczną wersję ostatniego, 37-go Nr czasopisma środowiska osób chorujących psychicznie „Dla Nas”. Jego wydawcą jest, również reprezentowane na gruncie ALC, krakowskie Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”.

Determinacja zaangażowanych w obronę praw osób chorujących przedstawicieli środowiska sprawia, iż hasło upodmiotowienia osób chorujących psychicznie nabiera stopniowo konkretnych kształtów. Stojącym przed ALC wyzwaniem jest objęcie zasięgiem swojej reprezentacji wszystkich regionów naszego kraju. W Lublinie kontakt z Akademią Liderów Cogito można nawiązać poprzez Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY. Wszyscy zainteresowani znajdą go odwiedzając stronę internetową LSJ: lsjestesmy.blogspot.com lub niedawno uruchomioną stronę facebookową: Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies