BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo akcji #przewijamyPolske

Rozwiązanie zagadki matematycznej: 5 x 1 = 20

5 maja 2022 roku, w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, minie rok od powstania Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ, której celem jest powstanie w całym kraju sieci toalet wyposażonych - poza podstawowymi urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością - również w kozetki i podnośniki, które umożliwiają dokonanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych (w tym wymianę środków chłonnych) w wygodny i bezpieczny sposób.

Wyposażone w ten sposób toalety, nazwane w Polsce Komfortkami (w krajach anglojęzycznych: changing places), powinny stać się normą i znaleźć się jako obowiązujący zapis w prawie budowlanym.

Problem braku Komfortek dotyczy co najmniej 150 tysięcy dorosłych, niesamodzielnych z powodu choroby, niepełnosprawności i wieku osób w Polsce, które kilka razy dziennie wymagają zmiany środków chłonnych, cewnikowania albo innych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, wykonywanych w pozycji leżącej. Niestety, obecnie te czynności odbywają się najczęściej w warunkach urągających godności człowieka: na podłogach toalet publicznych, lokali gastronomicznych, aptek albo na ławkach w parkach, na trawie lub w samochodach. Alternatywą pozostaje nierzadko rezygnacja z udziału w życiu publicznym, społecznym i rodzinnym albo okupione są one wyrzeczeniami, w tym: wielogodzinnym unikaniem przyjmowania napojów i jedzenia w celu uniknięcia konieczności wymiany środków chłonnych. 

W lutym 2021 roku, z inicjatywy prezeski poznańskiego Stowarzyszenia ŻURAWINKA, rozpoczęła się akcja PRZEWIJAMY POLSKĘ, a 5 maja br. 5 organizacji pozarządowych: Fundacja MALI SIŁACZE z Krakowa, Fundacja NieOdkładalni z Gliwic, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Fundacja INTEGRACJA z Warszawy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ŻURAWINKA z Poznania, zawiązało Koalicję, spotykając się – na zaproszenie Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP – w Belwederze i rozpoczynając w ten sposób wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia dyskryminowanych 150 tys. osób w Polsce. 

Koalicja w ciągu 1. roku działania nawiązała współpracę z władzami wielu samorządów, instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Trwają prace nad możliwymi zmianami prawa, poszerza się lista lokalizacji, w których można skorzystać z Komfortek, powstała ich baza adresowa, realizowane są projekty edukacyjne, a także została opracowana koncepcja plenerowych Komfortek.

Regularnie przez cały rok publikowane są w magazynie „Integracja” i na portalu Niepelnosprawni.pl artykuły przybliżające akcję społeczną PRZEWIJAMY POLSKĘ, promujące dobre praktyki i ludzi, dzięki którym powstają w Polsce Komfortki.

W czwartek 5 maja br. w Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 odbędzie się konferencja prasowa i spotkanie pod hasłem: 5 x 1 = 20.

Wezmą w nich udział reprezentacja i sprzymierzeńcy Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ, użytkownicy Komfortek, przedstawiciele władz samorządowych, a w drugiej części do spotkania do gości dołączy online Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.

Bardzo ważną częścią wydarzenia będzie wręczenie nominacji ambasadorskich pierwszym pięciu osobom – mieszkańcom Wielkopolski, którym idea Komfortek jest szczególnie bliska i które aktywnie włączyły się w ich promocję.

Na koniec spotkania rozwiążemy matematyczną zagadkę równania: 5 x 1 = 20 i wyjaśnimy znaczenie cyfry 5 w działaniach Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ.

MIEJSCE SPOTKANIA 5 x 1 =20: Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu, ul Ratajczaka 44

AGENDA SPOTKANIA i konferencji prasowej

od 10:00 Rejestracja Gości w recepcji

10:30 Przywitanie Gości, pokaz filmu o celu akcji PRZEWIJAMY POLSKĘ

10:40-10:50 Historia akcji, nazwy i logotypu 

10:50 Pokaz filmu o akcji PRZEWIJAMY POLSKĘ

11:00-11:30 Wręczenie tytułów Ambasadorów Wielkopolski w akcji społecznej PRZEWIJAMY POLSKĘ

11:30- 11:45 Rozmowa z przedstawicielami samorządu i zaproszonych organizacji

12:00 Spotkanie online z Panią Agatą Kornhauser-Dudą. Podsumowanie roku akcji – weźmie w nich udział Pierwsza Dama i przedstawicielki Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ

Rozwiązanie zagadki matematycznej: 5 x 1 = 20

13:00 Zakończenie spotkania

Ambasadorzy Wielkopolski akcji społecznej PRZEWIJAMY POLSKĘ

Agnieszka Nowak – osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym, która dzięki zaangażowaniu swojej mamy, od maja 2021 uczestniczy we wszystkich działaniach Koalicji Przewijamy Polskę  

Agnieszka Kubicka – prezeska Fundacji Wózkowicze wspierająca działania Koalicji Przewijamy Polskę i propagująca konieczność powstawania Komfortek

Jeremi Boczko – 10-letni dzielny chłopak, który wspólnie z tatą spowodował powstanie Komfortki na pływalni Winogrady w Poznaniu

Sebastian Mankiewicz – wiceprezes Fundacji Wózkowicze wspierający działania Koalicji Przewijamy Polskę i propagujący konieczność powstawania Komfortek

Sylwia Błach – pisarka, blogerka poruszająca w social mediach tematykę związaną z celami akcji Przewijamy Polskę 

KONTAKT DO GŁÓWNEGO ORGANIZATORA:

Anna J. Nowak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA” w Poznaniu

e-mail: zurawinka.pl@gmail.com

tel.: 692 629 628

Plakat promujący wydarzenie. W nagłówku: 5x1=20. Poniżej tytuł Spotkanie Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ w Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 5.05.2022. Chcemy KOMFORTEK w każdym miejscu naszego kraju!
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies