BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozpoczęcie konsultacji społecznych – koncepcje organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki rozpoczął dzisiaj cykl warsztatów organizowanych w ramach konsultacji publicznych poświęconych opracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się w Lublinie w Szkole Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi.

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym m.in. przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak również nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek.

Wiceminister edukacji podkreślił jak ważna jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad pożądanymi kierunkami zmian z udziałem wielu podmiotów, tak aby przygotowane rozwiązania odpowiadały potrzebom wszystkich zainteresowanych stron.

Konsultacje publiczne w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji  prowadzone będą do kwietnia.

Odbywają się w ramach projektu PO KL „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies