BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Trzy kobiety stojące w grupie - jedna z nich odwrócona jest tyłem do obiektywu, druga stoi bokiem, a twarz trzeciej kobiety częściowo wyłania się zza pierwszej. W tle zauważalni inni ludzie.

Relacja z konferencji PFRON

Konferencja PFRON, która odbyła się 17 kwietnia w siedzibie Caritas to w zasadzie spotkanie informacyjne nasycone wieloma ważnymi wiadomościami.

Uczestników przywitali dyrektorzy oddziałów strategicznych instytucji PFRON i ZUS, Małgorzata Paprota i Piotr Waszak.

Zagadnienia, którym poświęcono czas i uwagę to:

 • Świadczenie wspierające,
 • Centra informacyjno-doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami (CIDON),
 • Wypożyczalnia technologii wspierających dla Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Ośrodki Wsparcia i Testów,
 • Programy oraz zadania PFRON w 2024.

Budzący wiele emocji i zainteresowania temat świadczenia wspierającego przedstawił rzecznik prasowy ZUS, Maciej Raszewski. Ustawa o tym świadczeniu weszła w życie 1 stycznia 2024 roku, jest ono przewidziane dla osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia pomocy. Pieniądze te są przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody i bez względu na pobieranie także innych świadczeń lub podjęcie pracy.

Kluczową informacją jest stwierdzenie, że nie ma możliwości otrzymania świadczenia bez uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o tę decyzję należy składać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie (WZON), ul. Bazylianówka 46, drogą elektroniczną lub papierową. Skalę poziomu wsparcia, która uprawnia do pobierania świadczenia wspierającego ustalono na 70 – 100 punktów.

Wprowadzono trzy etapy wdrażania świadczenia wspierającego:

 • w 2024 roku świadczenie wspierające należy się osobom, które uzyskają od 87 do 100 punktów,
 • w 2025 roku otrzymają je także osoby z punktami w przedziale 78-86,
 • w 2026 roku już wszyscy, czyli również od 70 do 77 punktów.

Po uzyskaniu wspomnianej decyzji należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające (SWN) do ZUS, jedynie drogą elektroniczną.

Zdając sobie sprawę z tego, że dla wielu osób może być to problemem w oddziale ZUS Lublin są przygotowane stanowiska przy których z pomocą pracownika można złożyć wniosek.

Do tej pory w oddziale ZUS złożono 6 tysięcy wniosków o SWN a przyznano 60 świadczeń!

Zasadniczą przyczyną tej dysproporcji jest odmowa formalna z powodu braku decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego jest uzależniona od wysokości renty socjalnej i przyznanego poziomu wsparcia w punktach, nie podlega ono egzekucji i jest wolne od podatku dochodowego. Jest odprowadzana od niego składka zdrowotna ale w przypadku gdy jest to jedyne świadczenie jakie pobiera osoba z niepełnosprawnością. (Jeśli Osoba z Niepełnosprawnością pobiera emeryturę lub rentę to składka zdrowotna jest pobierana raz właśnie przy tym świadczeniu). Można też przy tym świadczeniu wspierającym objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny Osoby z Niepełnosprawnością.

Świadczenie wypłacane jest jedynie na konto bankowe, którego właścicielem jest Osoba z Niepełnosprawnością lub na każde inne konto wskazane przez Osobę z Niepełnosprawnością.

Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) to program prowadzony przez PFRON w odpowiedzi na potrzebę tworzenia kompleksowej informacji, bez konieczności przeszukiwania rozproszonych zasobów, oraz usług doradczych i eksperckich.

Dobra komunikacja to podstawa sukcesu dostosowania usług do faktycznych potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami, a dzieje się tak gdy przekazywaniu informacji towarzyszy możliwość słuchania o tym czego potrzebują ludzie.

W województwie lubelskim otwarto punkty informacyjne CIDON w Łukowie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Sprawy z którymi Osoby z Niepełnosprawnościami najczęściej zwracają się po informację to:

 • dofinansowanie do sprzętu,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • usuwanie barier architektonicznych,
 • ulgi,
 • miejsca pracy, wymiar urlopu dla Osoby z Niepełnosprawnością, prawo pracy,
 • wypożyczalnia, samochody.

W czasie konferencji informacje oraz prezentację dotyczącą działania CIDON przygotowała Barbara Sadowska-Burlita – ekspert ds. CIDON Oddział Lubelski PFRON.

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla Osób z Niepełnosprawnościami to program realizowany przez PFRON we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS). Z usług tych mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wniosek należy złożyć elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Nie ma znaczenia przyczyna niepełnosprawności, zatem jeśli na orzeczeniu mamy zaznaczoną niepełnosprawność ruchową to możemy złożyć wniosek na aparat słuchowy. Wniosek może być złożony przez osobę upoważnioną. Upoważnienie może być napisane odręcznie powinno zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz sformułowanie, że dotyczy złożenia wniosku i zawarcia umowy.

Wniosek taki trafi do CIDON a następnie jego pracownik odezwie się telefonicznie i uzgodni kolejne etapy postępowania, których rezultatem jest zawarcie umowy i dostarczenie sprzętu wraz z instrukcją. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 2 % wartości sprzętu. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, nie należy obawiać się o jego zużycie czy zniszczenie bowiem jest on ubezpieczony. Umowa jest zawierana na rok i może być przedłużona!

Sprzęt jest dostępny w kategoriach:

 1. Ogólne – w tym: koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne,
 2. Komunikacja alternatywna,
 3. Podnośniki,
 4. Urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcja słuchu,
 5. Urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją wzroku,
 6. Wózki, napędy, skutery.

Korzyści płynące z wypożyczenia sprzętu to: doradztwo, wynajem, dostawa, serwis, konfiguracja, zamontowanie, instruktaż.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się łóżka rehabilitacyjne więc na chwilę obecną jest ich brak ale jest też obietnica, że będą nowe.

Obecnie jest realizowanych 110 umów a 123 zostały już zawarte.

Założenia i realizację programu “Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”, w czasie konferencji, prezentowała Iwona Podkowa-Nowak – specjalista ds. CIDON Oddział Lubelski PFRON.

Ze względu na specyfikę oferowanych technologii wsparcia i konieczność dopasowania jej do indywidualnych potrzeb powstały w województwie lubelskim dwa Ośrodki Wsparcia i Testów (OWiT), w Świdniku i Łęcznej.

Ich zadaniem jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak : komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.

W dogodnych warunkach, po umówieniu się na spotkanie, wykwalifikowana kadra
specjalistów pomaga Osobie z Niepełnosprawnością wybrać odpowiedni sprzęt czy oprogramowanie. Dodatkowo sprzęt można wypożyczyć (bezpłatnie) na trzy miesiące w celu testowania w domu.

Omówienie działalności Ośrodków Wsparcia i Testów w województwie lubelskim wraz z prezentacją dostępnych w OWiT technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzili Wojciech Danielak – Kierownik OWiT w Świdniku oraz Agnieszka Słoboda – kierownik OWiT w Powiecie Łęczyńskim.

W bieżącym roku PFRON kontynuuje szereg programów wspierających osoby z
niepełnosprawnością w takich obszarach jak: stabilne zatrudnienie, wspieranie osób po
okresie edukacji – Rehabilitacja 25 plus, likwidacja barier transportowych, wspieranie
potrzeb mieszkaniowych, mobilność – dofinansowanie do kupna samochodu.
Obszerne wystąpienie z tego zakresu zostało wygłoszone przez Małgorzatę Paprotę –
Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON.

Galeria zdjęć

Zofia Brzozowska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies