BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ekran powitalny z napisem „Konferencja Centra Usług Społecznych jako zintegrowany system usługowy na poziomie lokalnym. Prezentacja wyników pilotażu. Lublin, 21 listopada 2022 r.”

Relacja z konferencji CUS w Lublinie

21 listopada 2022 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się Konferencja "Centrum Usług Społecznych jako zintegrowany system usługowy na poziomie lokalnym. Prezentacja wyników pilotażu", zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski.

Konferencja odbywała się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz online (link do konferencji na YouTube), dzięki czemu wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Pani Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej) oraz Pani Marlena Kończak – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego), jak również obecni na sali przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiciele Uczelni Wyższych, przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Samorządowcy z całego województwa lubelskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, który przywitał przybyłych Gości oraz złożył życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego: „Życzę Państwu, abyście w swojej pracy, nigdy nie stracili pasji, energii i wiary w sens pomocy drugiemu człowiekowi”.

Odczytano list Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marleny Maląg, w którym wyraziła Ona wsparcie dla działań, których ideą jest tworzenie miejsc koordynacji usług z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Następnie Pan dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP i Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju wygłosił prelekcję pt. „Centra usług społecznych. Potencjał intencjonalnie wywołanej zmiany w lokalnej polityce społecznej w Polsce”. Pan Profesor był również moderatorem panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych, prowadzących Centra Usług Społecznych oraz włodarzy, zainteresowanych ich utworzeniem. W dyskusji wzięli udział: Pan Łukasz Budyńczuk (p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego), Pan Ireneusz Łucka (Burmistrz Bełżyc), Pan Wojciech Żukowski (Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego), Pan Marcin Dmowski (Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik); Pani Agnieszka Cieślak (Wójt Gminy Wojcieszków) oraz Pan Artur Markowski (Wójt Gminy Wojciechów).

Po dyskusji przyszedł czas na prezentacje przygotowane przez przedstawicieli CUS-ów z Lubelszczyzny. W tym bloku wystąpili: Pani Anna Ostasz (Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach), która zaprezentowała „Model Usług Społecznych w Gminie Bełżyce”, Pani Magdalena Ciozda (Koordynator Świetlicy Edukacyjno-Terapeutycznej oraz Klubu Międzypokoleniowego w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim), prezentująca placówkę z Opola Lubelskiego, Pani Justyna Banasiewicz (Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie) oraz Pan Andrzej Mańka (Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku).

Konferencję zakończyła Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Panie: Małgorzata Romanko i Edyta Filipczak.

Wydarzenie promowało idee Centrów Usług Społecznych, które docelowo mają stać się miejscem koordynacji usług społecznych, obejmujących m.in. politykę prorodzinną, wsparcie osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie bezrobociu, pobudzanie aktywności obywatelskiej czy reintegrację zawodową i społeczną.

Możliwość tworzenia od 1 stycznia 2020 r. CUS-ów na poziomie lokalnym, wynika z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na terenie województwa lubelskiego istnieją cztery Centra Usług Społecznych, przekształcone z Ośrodków Pomocy Społecznej w: Bełżycach (powiat lubelski ziemski) cusbelzyce.pl, Opolu Lubelskim (powiat opolski) www.cusopolelubelskie.pl, Wojcieszkowie (powiat łukowski) cus.wojcieszkow.pl oraz Świdniku (powiat świdnicki) cus.e-swidnik.pl. Oprócz realizacji dotychczasowych zadań oferują one dodatkowe możliwości wsparcia w zakresie usług społecznych.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies