BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Koalicji Na pomoc niesamodzielnym

Rejestracja ciągle trwa! 4. edycja ogólnopolskiej konferencji “Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" przypomina, że trwa rejestracja do udziału w 4. edycji ogólnopolskiej konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" zatytułowanej "Demograficzna srebrna era. Co dalej z opieką długoterminową?"

Data: 24 – 25 listopada 2022 r. (czwartek i piątek)

Typ konferencji: konferencja hybrydowa

Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98)

LINK DO REJESTRACJI

Podobnie jak w roku ubiegłym konferencja będzie miała formułę hybrydową – uczestnicy sami będą mogli zadecydować jaka forma obecności będzie dla nich odpowiednia: stacjonarna płatna wg obowiązującego cennika czy online bezpłatna.

Tegoroczne wydarzenie będzie stanowić kontynuację publicznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości opieki długoterminowej w Polsce, którą rozpoczęliśmy konferencją stacjonarną już w listopadzie 2019 roku.

W ciągu dwóch dni planujemy organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych (3 debaty dziennie) z udziałem ekspertów.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

DZIEŃ PIERWSZY (24 LISTOPADA 2022, CZWARTEK)

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 12:00 PANEL DYSKUSYJNY I: Opieka długoterminowa 2022 – Bilans zysków i strat.

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL) i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze (ZPO),
 • Domy Pomocy Społecznej (DPS),
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD),
 • Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna,
 • Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM),
 • Centra Usług Społecznych (CUS),
 • Refundacja sprzętu specjalistycznego,

 

Debata z udziałem zaproszonych gości.

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY II: Wentylacja mechaniczna – Dokąd prowadzą nas zmiany?

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy potrzebujemy nowego modelu świadczenia?
 • Polska rzeczywistość vs. europejskie rozwiązania.
 • Jak rozwiązać problem nadwykonań?
 • Perspektywy na przyszłość – scenariusz pozytywny i negatywny.

 

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

14:15 – 15:15 Przerwa na obiad

15:15 – 17:00 PANEL DYSKUSYJNY III: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce – Czy wiemy dokąd zmierzamy?

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Z perspektywy zakładów opieki długoterminowej,
 • Z perspektywy osób objętych opieką i ich bliskich,
 • Z perspektywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Z perspektywy Ministerstwa Zdrowia,

 

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

17:00 – 17:15 Podsumowanie ekspertów

DZIEŃ DRUGI (25 LISTOPADA 2022, PIĄTEK)

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 – 10:45 PANEL DYSKUSYJNY IV: Kadry medyczne i opiekuńcze w opiece długoterminowej.

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Wymogi kadrowe regulatora vs. rzeczywiste potrzeby;
 • Nowe stawki wynagrodzeń minimalnych;
 • Zasilanie placówek opieki długoterminowej kadrą spoza Polski;
 • Rola wybranych zawodów medycznych w kontekście ustawy o niektórych zawodach medycznych (m.in. opiekun medyczny, protetyk słuchu, logopeda, dietetyk, profilaktyk);
 • Nowoczesne systemy informatyczne jako wsparcie dla kadry medycznej i opiekuńczej.

 

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY V: Innowacje w medycynie i opiece długoterminowej.

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Aktualne trendy;
 • Dostępność do nowoczesnych technologii;
 • Finansowanie;
 • Opieka stacjonarna;
 • Opieka domowa.

 

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 – 13:30 Przerwa na kawę

13:30 – 15:15 PANEL DYSKUSYJNY VI: Jak przystosować dom do opieki nad osobą niesamodzielną?

Moderator: przedstawiciel Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty

Zagadnienia do dyskusji:

 • Schemat postępowania;
 • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego;
 • Refundowany zakup wyrobów medycznych;
 • Opieka zdrowotna oraz pomoc socjalna (m.in. POZ, DDOM, PODD, CUS).

 

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

15:15 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
e-mail: konferencja@niesamodzielnym.pl
www.niesamodzielnym.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies