BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie.

Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Na placu przed Trybunałem Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie w dniu 14 października 2013 r. odbyły się Regionalne Targi Ekonomi Społecznej. Wzięło w nich udział wielu wystawców, którzy w trakcie swojej prezentacji umożliwili, wszystkim zapoznanie się ze swoim dorobkiem oraz całym zestawem ofert. Przy okazji można było skosztować wyrobów garmażeryjnych wytwarzanych przez nich samych i jeśli komuś przypadło do podniebienia, to także kupić i zabrać ze sobą do domu.

W między czasie odbywała się konferencja w sali konferencyjnej CARITAS Archidiecezji Lubelskiej. Celem konferencji była promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej a także rozwój instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim w latach 2013 – 2020.

Zaproszonych gości przywitali dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Aleksandra Warmińska oraz prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ks. dr Tadeusz Pajurek.

Uczestnicy podczas swoich wystąpień promowali różne inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

Na konferencji wystąpili m.in. przedstawiciel ROPS w Lublinie –„Rozwój ekonomi społecznej w województwie lubelskim, prezes zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw Sergiusz Kieruzel – „Miejsce dla ekonomi społecznej”, Maciej Ciołek – „Współpraca biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi”, Andrzej Juros i Arkadiusz Biały trenerzy Lubelskiego Ośrodka Samopomocy – „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego KRAINA RUMIANKU Grażyna Łańcucka – „Ekonomia społeczna a promocja dziedzictwa regionu” oraz przedstawiciel ROPS Lublin – „Środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie”

Całość imprezy była realizacją wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomi społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie a realizatorem zadania Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”.

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies