BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Razem łatwiej

„Każdy powinien mieć kogoś

z kim mógłby szczerze pomówić, 

bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, 

czasami czuje się bardzo samotny ”

Ernest Hemingway

Pod takim hasłem 16 marca 2017 r. w placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy, odbyło się spotkanie kobiet z powiatu łęczyńskiego.

Zarząd Koła zaprosił do udziału w spotkaniu panie z: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Gminy Cyców, Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., Ośrodków Pomocy Społecznej, Szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Aktywności Zawodowej, Ośrodka Rewalidacyjnego, Domu Seniorów „Wigor”, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, SKOK’u O/Łęczna, Stowarzyszenia PSONI w Łęcznej.

Cele spotkania to:

  1. Integracja środowisk;
  2. Prezentacja działalności Stowarzyszenia;
  3. Zaprezentowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
  4. Prezentacja artystyczna łęczyńskiej legendy „Bezdenna Sadzawka”;
  5. Specjalnie przygotowane na tę okazję występy artystyczne w wykonaniu Zespołu „Figiel” ; „Bębnoludy” i solisty Łukasza Liska.
Męzczyzna jest na scenie. Ma mikrofon w dłoni. W tle prezentacja multimedialna

Spotkanie rozpoczął Łukasz Lisek piosenką „Kobiety, kobiety”, następnie przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik WTZ w jednej osobie powitała przybyłe panie.

Spotkanie kobiet to działanie na rzecz międzyśrodowiskowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności, służące zarówno wzbogacaniu wiedzy jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. Każde pokolenie i każde środowisko dysponuje wyjątkowym potencjałem intelektualnym, kulturowym i społecznym. Mówiąc o środowisku myślimy o zbiorowości ludzi utożsamiających się z określonym systemem wartości i przekonań. Zasadne wydaje się stałe uświadamianie, że różnorodność wzbogaca każde społeczeństwo a do jego rozwoju niezbędne jest harmonijne współistnienie grup i społeczności o odmiennych wartościach, zwyczajach, normach…

Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do wzbudzenia świadomości i wrażliwości społecznej odnośnie problematyki osób z niepełnosprawnościami. Integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym, pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce, to jest to na co oczekuje każda osoba niepełnosprawna.

Podczas spotkania goście mogli zobaczyć jak wygląda praca w warsztacie każdego dnia. W warsztacie prowadzona jest terapia w 5 osobowych grupach w siedmiu pracowniach: krawiecko- zabawkarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, poligraficzno-introligatorskiej, muzycznej, stolarskiej, gospodarstwa domowego-kulinarnej, gospodarstwa domowego–ogrodniczej.

Zgromadzone na spotkaniu Panie obejrzały premierową prezentację artystyczną łęczyńskiej legendy „Bezdenna Sadzawka” w wykonaniu zespołu teatralnego „Figiel”.

Ludzie siedzą na scenie. Twraze mają skierowane na wprost.

Słowo „legenda” pochodzi z łaciny i oznacza: „to, co winno być przeczytane”. Legenda „Bezdenna Sadzawka” to jedna z legend z publikacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej „Legendy Ziemi Łęczyńskiej”

„Bezdenna, bo jeśli jakiś chciwiec na poszukiwanie Magdzinych bogactw się wybrał, to już więcej słońca nie zobaczył. Mówią, że sadzawka dna nie ma, bo jest bezpośrednią bramą do piekła. Dla dobrych i uczciwych nie jest to miejsce groźne – a wyłącznie swym pięknem urzekające, jak wszelkie ziemie obok Łęcznej położone. Natomiast dla skąpców i bezbożników – to wejście do diabelskiej krainy otworem stoi… „

Specjalną prezentację przygotował na tę okazję Zespół „Bębnoludy” i solista Łukasz Lisek.

Są ludzie na scenie. Sa ubrani kolorowo. Meżczyzna w środku ma bębenek.

Zespół „Bębnoludy” zaprezentował utwory polskie i zadebiutował w prezentacji tanecznej.

Aby nauczyć się czegoś efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć.

„Rzeczy zmieniają się wokół nas,

zmieniają się także ludzie,

którzy zniżają się do poziomu rzeczy,

ale nie zmieniają się przyjaciele,

co udowadnia, że przyjaźń to coś boskiego

i nieśmiertelnego”

Antonio Rosmini

Po prezentacjach artystycznych wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i specjalnie przygotowane w warsztacie pieczone pierogi, specjał gospodyń z okolic Cycowa. Wszystkie panie obdarowane zostały przez uczestników warsztatu pracą wykonaną na okoliczność spotkania oraz drobnym upominkiem ufundowanym przez SKOK Punkt w Łęcznej.

Na zdjeciu są tulipany. Sa zrobione z materiału.

Wybitny polski socjolog, Józef Chałasiński wskazywał wielokrotnie, iż dom będący środowiskiem kultury wymaga tego, aby żona lub mąż nim kierowali. Jego zdaniem jednak, z wielu względów jest to raczej funkcją kobiety niż mężczyzny. Kobiety uczestniczące w spotkaniu nie zgadzają się z tym.

Wierzymy, że spotkanie kobiet w warsztacie, obserwowanie zajęć z uczestnikami, wpłynie chociaż w małej cząstce na postrzeganie osób niepełnosprawnych. Kobiety niech będą nośnikiem i przekaźnikiem, niech wpływają na zmiany myślowe w otaczającym nas społeczeństwie.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja ukazująca wieloletni dorobek Stowarzyszenia i Warsztatu, przedstawione zostały też plany dalekie i bliskie jakie podejmuje i będzie podejmował Zarząd Koła. Zaprezentowane zostały też programy społecznościowe m.in. „Decydujesz, Pomagamy” – I edycja oraz omówiony został udział stowarzyszenia w II edycji programu „Decydujesz, Pomagamy”. Projekt „Super naturalnie – nie jesteś sam” jest na etapie głosowania. Zarząd Koła zwrócił się do zebranych z prośbą o oddawanie głosów na projekt (o pobieranie żetonów przy dokonywaniu zakupów i głosowanie). Razem łatwiej to nie tylko hasło, ale rzeczywistość.

Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu i ciepłe słowa kierowane pod naszym adresem.

Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Niepłnosprawnością Intelektualną

Koło w Łęcznej

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies