BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner reklamujący bezpłatne szkolenia zawodowe (napis u góry). Poniżej u dołu baneru wpis: 1. Prawo jazdy kat. c i 2. Opiekun osoby starszej. Na banerze 2 zdjęcia obok siebie. Po lewej uśmiechnięta dziewczyna w czerwonym bęzrękawniku wskazuje na ciężarówki w tle. Po prawej opiekun podtrzymuje starsza kobietę o lasce. Patrzą na siebie z uśmiechem.

Projekt “Lubelszczyzna kwalifikacji”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lubelszczyzna kwalifikacji ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Zapraszamy osoby zamieszkałe, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie woj. lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej, niepracujące (osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne – tj. osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością – mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej).

Spośród osób bezrobotnych, uczestnikami projektu mogą zostać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane.

Uczestnikom projektu oferujemy formy wsparcia:

 1. PORADNICTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 6 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.
 2. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU kończące się egzaminem państwowym:
  • Szkolenie – PRAWA JAZDY KAT. C (50 GODZIN), kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy (140 godzin)  wraz z egzaminami – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób,
  • Szkolenie OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK (100 godzin) wraz z egzaminami PCK – 3 grupy szkoleniowe, łącznie dla 39 osób
 3. 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE – dla 39 osób.
 4. POŚREDNICTWO PRACY –  4 godz. dla 1 osoby, łącznie dla 78 osób.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – 6,89 zł netto za 1 godz. szkolenia:
  • SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – 1309,10 zł netto
  • SZKOLENIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – SIOSTRA PCK – 689,00 zł netto
 • Opłacamy egzaminy
 • Wyżywienie (obiad) podczas szkoleń
 • Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń
 • Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu zawodowego
 • Zwrot kosztów dojazdu na:
  • szkolenie Kierowca (do 400,00 zł dla 1 osoby),
  • szkolenie Opiekun os. starszej – siostra PCK (do 140,00 zł dla 1 osoby)
 • Stypendium stażowe dla uczestników w wysokości 1 033,70 zł netto miesięcznie. Opłacamy składki ZUS. Do ubezpieczenia można zgłosić też członków rodziny.
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100 zł dla 1 osoby na miesiąc).

Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu – dostępny poniżej:

REGULAMIN (PDF, 407 KB)

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć (osobiście lub listownie) do biura projektu:

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ul. Narutowicza 61
20-016 Lublin

czynne: 10:00-16:00

tel. 81 532 46 32

e-mail: biuro@asise.pl

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie: www.szkolenia.asise.pl

informacja przekazana przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych – ASISE

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies