BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp z napisem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Projekt „Jeżeli chcesz, to możesz” – blok szkoleniowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza do udziału w projekcie: „Jeżeli chcesz, to możesz" - cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu istoty i specyfiki niepełnosprawności sprzężonych, kompetencji terapeutycznych i wspierających wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz rozwijania umiejętności współpracy pomiędzy pracownikami.

Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie.

Zakres szkolenia i terminy:

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

 1. „Wspomaganie osób z niepełnosprawnością sprzężoną” – 15 godz.
  Termin szkolenia: 16.09.2022r. – 17.09.2022r.
 2. „Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie problemów”– 15 godz.
  Termin szkolenia: 21.10.2022r. – 22.10.2022r.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Małgorzatę Cużytek doświadczoną specjalistkę – trenera umiejętności społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanego trenera metodologii Extendet DISC oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART), coacha, mediatora i konsultanta. 

Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską “Akademia Mistrzów Treningu”, Szkołę Coachingu oraz studia doktoranckie (Instytut Psychologii UJ).

Kompetencje liderskie zdobywała w dwóch organizacjach pozarządowych, których jest współzałożycielką. Od 10 lat prowadzi firmę szkoleniową, współpracując z różnymi firmami i organizacjami w realizacji różnych projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Miejsce szkolenia:

Szkolenia będą się odbywały w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie.

Adresaci szkolenia:

Udział w warsztatach szkoleniowych może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 1. Jest zatrudniona w placówce udzielającej wsparcia edukacyjnego, terapeutycznego lub opiekuńczego osobom z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonującej na terenie jednego z n/w powiatów:
  1. Powiat Lublin;
  2. Powiat krasnostawski;
  3. Powiat kraśnicki.
 2. Bezpośrednio uczestniczy w procesie terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym lub opiekuńczym wobec osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Jest zatrudniona na jednym z niżej wymienionych stanowisk:
  1. terapeuta;
  2. psycholog;
  3. pedagog;
  4. pielęgniarka;
  5. instruktor terapii zajęciowej;
  6. fizjoterapeuta;
  7. logopeda;
  8. pracownik socjalny.

Odpłatność:

Odpłatność uczestnika za udział w całym cyklu warsztatów wynosi 60 zł od osoby za 2 moduły.

Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach szkoleniowych są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich dwóch modułach.

Zgłoszenia do udziału:

Chęć uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 693 834 084.

Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu warsztatów szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

Jolanta Jaskowiak
Koordynator projektu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies