BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promocyjny z napisem: Aktywizacja Twoją szansą!

Projekt bezpłatnych szkoleń i płatnych staży – Consultor

Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie z Stowarzyszeniem Integracyjnym WINDA zaprasza na bezpłatne szkolenia oraz PŁATNE staże zawodowe.

Do udziału w zapraszamy osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego: Lublin, Chełm Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Opole Lubelskie, Piaski ,Mełgiew, Łopiennik Górny, Milanów, Fajsławice.

W szczególności zapraszamy:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby korzystające z POPŻ 2014-2020.

Zapewniamy:

 1. Diagnozę potrzeb uczestników projektu-stworzenie ścieżki reintegracji,
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy
 3. ZAJĘCIA Z TRENEREM AKTYWNOŚCI
 4. Indywidualne i kompleksowe Pośrednictwo pracy
 5. SZKOLENIA podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe
  • Szkolenia do wyboru:
   • Kucharz/Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji),
   • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji),
 6. Staże zawodowe -3 miesięczne a ponadto:
  1. stypendium szkoleniowe i stażowe,
  2. materiały szkoleniowe,
  3. zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
  4. zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
  5. poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych (w tym szkolenia),
  6. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  7. badania lekarskie.

Informacja przekazana przez:

Biuro projektu w Lublinie
LIDER: Consultor Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
tel. 519 323 380
www.ats.consultor.pl

PARTNER: Stowarzyszenie Integracyjne WINDA
ul. Okrzei 4/5, 22-300 Krasnystaw
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
tel. 502 685 734

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies