BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zestawienie znaków składające się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Projekt “Azymut – Samodzielność” – nabór przedstawicieli JST i NGO

w dniach 11-12 października 2022 r. w ramach projektu współfinansowanego z PO POWR 2014-2020 pn. „Azymut – Samodzielność” realizowanego w partnerstwie Województwa Zachodniopomorskiego z Województwem Lubuskim i Województwem Wielkopolskim zaplanowano szkolenie połączone z wizyta studyjną dla przedstawicieli JST i NGO z województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Celem dwudniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych, jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem autyzmu, w szczególności w kontekście dorosłości i samodzielności oraz włączenia do społeczności lokalnej, rozwiązań wsparcia osób w spektrum autyzmu, roli JST i NGO w rozwoju deinstytucjonalizacji oraz prezentacja wypracowanego w projekcie Modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób ze spektrum Autyzmu.

Pierwszego dnia w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się szkolenie z zagadnień dotyczycących spektrum autyzmu. Drugiego dnia odbędzie się wizyta studyjna w dwóch mieszkaniach treningowych w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Koninie, której celem jest przedstawienie dobrych praktyk.

Koszty organizacyjne wyjazdu związane z transportem, noclegiem i wyżywieniem, zostaną pokryte w ramach projektu „Azymut – Samodzielność”.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 10 osób z województwa.

Osobą do kontaktu jest Kamila Górna z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze który jest organizatorem przedsięwzięcia, tel. 68 323 18 87, e-mail: k.gorna@rops.lubuskie.pl.

Wszelkie pytania i zgłoszenia chęci uczestnictwa, proszę wysyłać na powyższy adres mailowy.

Kamila Górna
Główny specjalista
Stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
Tel. 68 323 18 87

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies