BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” do 30 września 2025 roku

Państwowy Fundusz Organizacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".

Wsparcie związane z realizacją zadań może być udzielane do 30 września 2025 roku.

PFRON wprowadził zmiany w ramach trzech naborów związanych z realizacją zadań na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W ramach pierwszego zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodków Recepcyjnych, termin kwalifikowalności kosztów został wydłużony. Finansowane będą koszty funkcjonowania Ośrodka poniesione od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku, a umowa może być zawarta na okres do 30 września 2025 roku.

Podobne zmiany dotyczą zadania związanego z zapewnieniem rehabilitacji społecznej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw oraz zadania wspierającego proces aktywizacji zawodowej Beneficjentów programu i przygotowanie do wejścia na rynek pracy dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw. Termin kwalifikowalności kosztów został również wydłużony do 30 września 2025 roku, a umowy realizacyjne mogą być zawierane na ten sam okres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń dla trzech naborów – załączniki nr 1-3 (ujednolicone teksty).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc.Ukrainie@pfron.org.pl – dotyczy Modułu III.

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies