BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Portret zdjęciowy Marka Miszczaka

Poezja w Przedszkolu Nr 12

Wrażliwość na piękno, entuzjazm twórczy, radość poznawania – to cechy rozwijane w sercach podopiecznych przez personel Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 przy ul. Wolskiej 5a w Lublinie.

Na zaproszenie Dyrektor placówki P. Sabiny Borsuk dnia 21. IV. br. odwiedziłem to ulokowane w przestronnym, nowoczesnym budynku Przedszkole, aby podzielić się z najmłodszymi owocami swojej twórczości poetyckiej dla dzieci.

Drosli razem z dziecmi stoja w grupie i pozują do zdjęcia. W tle niebieska ścianka zdjeciowa.

POEZJA NIE ZNA GRANIC – to chyba najwłaściwsze motto tego budującego i w serdecznej atmosferze przeprowadzonego spotkania. Za sprawą Pani Dyrektor, Pani mgr Sylwii Kustosz, jak również pozostałych nauczycielek miałem bowiem okazję przekonać się, iż wszyscy Ich wychowankowie – bez względu na pełno- lub niepełnosprawność – z jednakowym zaangażowaniem chłoną ujęte w formę poetycką przesłanie. Powiedzieć, iż podopieczni Przedszkola znakomicie integrują się na gruncie udziału w życiu kulturalnym – to zbyt mało. Uczestniczyłem bowiem nie tyle w przekazie twórczości poetyckiej, w którym – szczęśliwie – dane mi było korzystać z przywilejów autora, ile w wydarzeniu artystycznym, którego pełnoprawnymi bohaterami byli sami najmłodsi.

Dzieci stoja w grupie i pozują do zdjęcia. W tle niebieska ścianka zdjeciowa.

Jakże wzruszającym doświadczeniem było wysłuchać zbiorowej deklamacji moich wierszy, podejmowanej przez kolejne grupy przedszkolne! Wzruszała znajomość dosłownie ostatnio umieszczonego na stronie internetowej wiersza pt. „Kłopot Zosi”, jak i fakt własnoręcznego wykonania przez małych artystów ilustracji do wybranych moich utworów. Niniejsza relacja jest dobrą okazją do szczególnego podziękowania Karmelce, która z wykonanych tak rysunków ułożyła całą, starannie wykonaną książeczkę! Zapewniam, że owoc Jej pracy pozostanie na stałe uprzywilejowaną komponentą mojej półki z książkami oraz przedmiotem dumy i satysfakcji.

Mężsczyzna stoi przy niebieskiej ścanie zdjęciowej i trzyma mikrofon.

Znajomość wierszy lubelskich poetów to nie jedyny przyczynek do docenienia wielorakich, w tym artystycznych zaangażowań znajdujących tutaj opiekę dzieci. Przedszkolaki nie tylko śpiewają i wykonują ilustracje; także – pod kierunkiem wychowawców – uczą się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca; wreszcie biorą udział w warsztatach plastycznych i teatralnych. Jak dowiedziałem się od P. Dyrektor – gośćmi placówki byli w przeszłości m.in.: znana lubelska poetka (a w tych dniach dekorowana Orderem Uśmiechu) P. Alicja Barton oraz niepełnosprawny paraolimpijczyk (w boccia) P. Mateusz Urbański. Ponieważ zaangażowana troska tutejszych nauczycielek znajduje dopełnienie w przemyślanym doborze prowadzonych zajęć – nietrudno zgadnąć, iż dzieci – co miałem okazję stwierdzić naocznie – znajdują tutaj niepowtarzalne środowisko dla zintegrowanego oraz integralnego rozwoju.

Ujęty gościnnym przyjęciem i zachwycony panującą w Przedszkolu Nr 12 atmosferą, dziękuję – także w imieniu towarzyszącej mi małżonki – za zaproszenie. Przedszkolakom zaś życzę dalszego rozwoju Ich odtwórczych i twórczych talentów.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies