BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika na granatowym tle z napisem "PODPISZ APEL. #WyborydostepneDlaWszystkich" oraz logotypem "35 lat Rzecznik Praw Obywatelskich 1988-2023"

Podpisz APEL – Wybory dostępne dla wszystkich!

6 czerwca 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wspólnie z przedstawicielami organizacji społecznych podpisał Apel „Wybory dostępne dla wszystkich”. Serdecznie zachęcamy do podpisania Apelu i do jego promowania w swoich środowiskach, wśród współpracowników, w mediach społecznościowych. To ważna sprawa – dla nas wszystkich. Potrzebna jest współpraca i wspólny głos w tej sprawie.

Apelujemy do:

  • instytucji, które mają wpływ na wybory dostępne dla wszystkich;
  • komitetów wyborczych o dostępne materiały, o spotkania w miejscach dostępnych, o uwzględnienie na listach osób z niepełnosprawnościami;
  • mediów o dostępność debat i materiałów informacyjnych;
  • organizacji społecznych o prowadzenie akcji informacyjnych;
  • obywatelek i obywateli o wrażliwość na potrzeby osób z naszego najbliższego otoczenia: sąsiadów, znajomych, rodziny;
  • osób z niepełnosprawnościami.

Ważny jest Wasz głos i zaangażowanie.

Dostępne wybory to nasza wspólna sprawa. 

Wybory są świętem demokracji. Osoby z niepełnosprawnościami chcą i mają prawo w nich uczestniczyć na równi z innymi.  Ważna jest nie tylko dostępność lokali wyborczych, ale też obecność osób z niepełnosprawnościami na listach kandydatów, w mediach.

Ważne jest, aby spotkania wyborcze odbywały się w miejscach dostępnych, aby materiały i audycje kampanii były dostępne – co ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku ale też z niepełnosprawnością intelektualną.

Pragniemy poprzez ten apel uświadomić wszystkim, że duża część obywatelek i obywateli, którzy chcą skorzystać z prawa wyborczego na równi z innymi, może natrafić na różnego rodzaju bariery. Dlatego zwracamy się do instytucji mających wpływ na dostępność wyborów, komitetów wyborczych, mediów, organizacji społecznych oraz obywatelek i obywateli o działanie na rzecz usuwania tych przeszkód. 

Zachęcamy do popisania Apelu, do podejmowania działań, które wzmocnią dostępność wyborów.

Dziękujemy za zaangażowanie i poparcie tej inicjatywy.

Apel w Polskim Języku Migowym (PJM) Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Link do apelu na platformie Avaaz

Więcej informacji

Aleksandra Wodyk
Specjalista

Centrum Projektów Społecznych
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Tel. +48 22 55 17 989

ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
INFOLINIA +48 800 676 676

 

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies