BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stoją od lewej: Pan Ryszard Dados - Z-ca Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON; Pani Małgorzata Żywicka - Ekspert ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON, Pani Iwona Osmałek - Samodzielny Specjalista ds. projektów UE DPR WPW PFRON Warszawa, Pani Małgorzata Paprota - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Pan Grzegorz Karwat - menedżer w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Pani Beata Krzywicka-Nowosad - Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Pani Barbara Sadowska-Burlita - Samodzielny Specjalista ds. CIDON Oddziału Lubelskiego PFRON

PFRON: Spotkanie „Systemowe rozwiązania we wsparciu osób z niepełnosprawnościami”, Lublin 30.06.2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 roku w auli multimedialnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się spotkanie "Systemowe rozwiązania we wsparciu osób z niepełnosprawnościami", zorganizowane przez Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON), działające przy Oddziale Lubelskim PFRON.

Celem wydarzenia była prezentacja programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia i poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowo-komunikacyjnej oraz cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Po krótkim wstępie i powitaniu przybyłych gości przez Panią Małgorzatę Paprotę – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, wysłuchano kolejnych prezentacji. Wszystkie wystąpienia na Polski Język Migowy tłumaczył Pan Janusz Włodarczyk.

Założenia programu “Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” zaprezentowała Pani Anna Sigłowy – Naczelnik Wydziału Standaryzacji DPR PFRON Warszawa.

O “Zapewnieniu dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych” mówiła Pani Beata Krzywicka-Nowosad – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną.

Pan Grzegorz Karwat przedstawił obszary działalności i formy wsparcia, oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

“Finansowanie zadań z zakresu dostępności”, omówiła Pani Iwona Osmałek – Samodzielny Specjalista ds. projektów UE DPR WPW PFRON Warszawa.

Po przerwie kawowej wspólnie wystąpili Pan Ryszard Dados – Zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON oraz Pani Małgorzata Żywicka – Ekspert ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON, którzy poruszyli temat “Dostępność – kompleksowe ujęcie tematyki jako zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach”.

Ostatnim punktem spotkania były “Postępowania skargowe – zakres, egzekwowanie prawa od podmiotów publicznych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, omówione przez Panią Małgorzatę Żywicką – Eksperta ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON.

Spotkanie na temat systemowych rozwiązań we wsparciu osób z niepełnosprawnościami, zorganizowano w ramach budowania sieci współpracy. Było ono doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz poznania założeń programów, realizowanych przez PFRON.

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies