BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja na białym tle z logo PFRON w nagłówku i napisem w centralnej części: "Działamy razem" Wyniki konkursu nr 1/2022 o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia

PFRON: Konkurs „Działamy razem” – druga decyzja o udzieleniu dofinansowania

Zarząd PFRON w dniu 22 czerwca 2023 r. poinformował o podjęciu drugiej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Działamy razem” (nr 1/2022), ogłoszonego pod koniec października 2022 r. Przyznano dofinansowanie na realizację 99 nowych projektów.

O wynikach pierwszej decyzji pisaliśmy tutaj.

Dofinansowaniem objęto realizację 600 projektów na łączną kwotę 664 mln zł, w tym 365 mln zł w 2023 r.

W całym okresie realizacji projektów, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2026 r., wsparcie uzyska ponad 82 tysiące osób z niepełnosprawnością. Pomoc skierowana będzie także do uczestników (którymi mogą być również osoby z niepełnosprawnością) i osób z ich otoczenia (rodziców, opiekunów, kadry).

Konkurs obejmował projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

 

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”

 1. Fundacja Heros, Lublin – Projekt “Pora na pracę II”;
 2. Fundacja Heros, Lublin – Projekt “Klucz do sukcesu II”;
 3. Fundacja Fuga Mundi, Lublin – ProjektKompas kariery”;
 4. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin – Projekt “Szansa na zmianę”;
 5. Stowarzyszenie Synergia, Lublin – Projekt “Akademia Aktywności Zawodowej II“;
 6. Fundacja Integron Plus, Lublin – Projekt “Działanie kluczem do sukcesu“;
 7. Fundacja Integron Plus, Lublin – Projekt “Razem do samodzielności“;
 8. Spółdzielnia Socjalna Simpuls, Lublin – Projekt “Restart zawodowy“;
 9. Polska Fundacja Rozwoju, Lublin – Projekt “Od bierności do sukcesu!“;
 10. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń”, Lublin – Projekt “Aktywni na rynku pracy
 11. (II decyzja) Fundacja Flow, Lublin – Projekt “Aktywni na 5 z plusem”.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”

 1. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin – Projekt “Ośrodek Integracji Społecznej II“;
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń”, Łaszczów – Projekt “Mieszkanie treningowe“;
 3. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Lublin – Projekt “Centrum Informacyjno Poradnicze Osób Niepełnosprawnych“;
 4. (II decyzja) Fundacja Fuga Mundi, Lublin & Fundacja Prestissimo, Lublin – Projekt wspólny “Akcja motywacja”;
 5. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, Lublin – Projekt “Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu”;
 6. (II decyzja) Stowarzyszenie “W Dobrej Wierze”, Wolica Brzozowa – Projekt “Mieszkanie Treningowe – drogą ku samodzielności IV”;
 7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, Lublin – ProjektAktywni Samodzielni OzA II“;
 8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, Zamość – Projekt “Otwórzmy przed nimi życie trening mieszkaniowy”;
 9. (II decyzja) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Lublin – Projekt “Mieszkanie treningowe – My razem”;
 10. (II decyzja) Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna im. Zośki, Hrubieszów – Projekt “Hej! – nie jesteś sam”;
 11. Fundacja “Victor”, Babianka – Projekt “Jestem samodzielny – szansa na niezależne życie“.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, Lublin – Projekt “Pomocne dłonie PFRON2023″;
 2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, Sieradz & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński, Września & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie, Kraków & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie, Lublin – Projekt wspólny “Działamy razem dla osób z niepełnosprawnością”;
 3. Fundacja Fuga Mundi, Lublin – Projekt “Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”;
 4. Polski Związek Sportu Niesłyszących, Lublin – Projekt “Razem na falach życia aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych“;
 5. Polski Związek Sportu Niesłyszących, Lublin – Projekt “Sterując razem po lepsze jutro aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”;
 6. SUITA Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych, Lublin – Projekt “Na falach życia ku swoim marzeniom aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych”;
 7. (II decyzja) Fundacja Heros, Lublin – Projekt “Kierunek samodzielność III”;
 8. (II decyzja) Stowarzyszenie Synergia, Lublin – Projekt “Aktywni i samodzielni II”;
 9. Fundacja na Rzecz Seniorów “Bonum Vitae”, Lublin & Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości”, Puławy – Projekt wspólny “Akademia Kompetencji
 10. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin – Projekt “Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”;
 11. Fundacja na Rzecz Seniorów “Bonum Vitae”, Lublin & Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości”, Puławy – Projekt wspólny “Odkryj swój potencjał!“;
 12. Fundacja Postscriptum, Lublin – Projekt “Akademia Integracji Społecznej“;
 13. Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca “Cor Infantis”, Lublin – Projekt “Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca”;
 14. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Zamość – Projekt “Aktywni i samodzielni!”;
 15. (II decyzja) Stowarzyszenie Postis, Lublin – Projekt “FENIKS  – Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych więźniów”.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”

 1. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin – Projekt “Aktywni i samodzielni 2023“;
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, Lublin – Projekt “Sport amatorski drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami”;
 3. Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”, Lublin – Projekt “Ruszaj się! VI“.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”

 1. Kolarski Klub Tandemowy “HETMAN”, Lublin – Projekt “Integracja sportowa XXVI Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym”;
 2. Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice – Projekt “XXXIII Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku“;
 3. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin – Projekt “Niepełnosprawni nie znaczy nie sprawni 2023“;
 4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, Konin & Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska – Projekt wspólny “Warsztaty kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych”;
 5. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, Sieradz & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński, Września & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie, Kraków & Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie, Lublin – Projekt wspólny “Warsztaty kulturalne 2023”;
 6. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”, Krężnica Jara – Projekt “V Tandemowy Triatlon Szlakami Lubelszczyzny“;
 7. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”, Krężnica Jara – Projekt “Zlot Sportowy“.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”

 1. Fundacja Świat Według Ludwika Braille’a, Lublin – Projekt “Nowe technologie, nowe możliwości poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”;
 2. Fundacja Świat Według Ludwika Braille’a, Lublin – Projekt “Liderzy o wielkich sercach i umysłach sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych”.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

 1. Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej, Lubartów – Projekt “Świat Motylków“.

Lista wniosków z województwa lubelskiego, złożonych w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”

Brak złożonych wniosków z województwa lubelskiego.

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies