BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pasje Niepełnosprawnych

Poniższa relacja o tyle tylko dotyczy życia osób niepełnosprawnych, o ile jest świadectwem zaangażowania piszącego te słowa redaktora portalu niepelnosprawni.lublin.pl w aktywność społeczno-kulturalną.Ponieważ jednak życie kulturalne jest domeną osób niepełnosprawnych na równi z osobami pełnosprawnymi, ośmielam się zaproponować lekturę artykułu Czytelnikom naszego portalu.

Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej – nowa odsłona, nowe otwarcie…

Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…” to cykliczna impreza o ugruntowanej od lat renomie. Tegoroczna, dziewiąta już edycja tego święta poezji dziecięcej stała się okazją do wykorzystania bogatego doświadczenia jego inicjatorów. Przybyłych w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. do Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a uczestników Przeglądu: dzieci, wychowawców, rodziców i zaproszonych gości czekała mimo to niejedna niespodzianka. Podjęte przez Dyrekcje Przedszkoli Nr 52 (z P. Dyrektor Dorotą Iwańską) oraz Nr 64 (z P. Dyrektor Dorotą Pawlak) przygotowania zaowocowały bowiem znakomitym połączeniem trafnej formuły artystycznego przedsięwzięcia ze spontanicznością, entuzjazmem i radością jego wykonawców.

Powiedzieć najpierw należy o dobrze komponującym się z 100-ą Rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości wyborze tematu Konkursu Literackiego dla dzieci przedszkolnych: „A to Polska właśnie”. Poświęcony prezentacji utworów konkursowych pierwszy dzień Przeglądu przyniósł wiele wzruszeń zarówno małym twórcom i recytatorom, jak i Ich słuchaczom. Odkrywana dzięki postawie dorosłych, głęboko przeżyta przez małych poetów Miłość do Ojczyzny znalazła jakże trafny wyraz w prostych słowach nagrodzonych i nienagrodzonych utworów.

Trudno jest oprzeć się pokusie przytoczenia przynajmniej tych spośród nich, które uzyskały ex aequo pierwsze miejsce.

Dzieci są na scenie i pozują do zdjęcia. Niektórzy są ubrani w stroje ludowe. Dzieci z przodu mają przy sobie torby prezentowe. Trzy osoby dorosłe stoją za dziećmi.

W wierszu pt. „Miłość do Polski” Natalia Weronika Ruda (Przedszkole Nr 16) napisała:

Polska to moja miłość

do bieli i czerwieni

do Orła w koronie,

do rodzinnego Lublina.

Polska to moja miłość

do mamy i taty,

do mruczącego kota,

do szumiących łąk.

Polska jest w sercu,

w każdym dniu,

w każdym uśmiechu,

w każdym z nas…

Echo przekazanego przez najbliższych (dziadka) umiłowania rodzinnego kraju wybrzmiewa też w wierszu Wiktorii Grędzkiej (Przedszkole Nr 35) pt. „Polska, moja Ojczyzna”:

Polsko, Polsko moja kochana

Kocham Cię tak bardzo

jak mnie moja mama.

Mój dziadek mi powtarza

„Być Polakiem to duma wielka”

A ja o tym doskonale pamiętam.

Zabytków i pięknych miejsc

zobaczyć tu mogę wiele

zarówno ja, jak i moi przyjaciele.

Duma mnie rozpiera,

gdy myślę o Tobie

bo jesteś tak piękna

w każdej myśli i moim słowie.

Ma ojczyzno, jesteś wielka

boś Ty Polska Niepodległa!

Poczucie zakorzenienia w konkrecie rodzinnego domu, regionu, Ojczyzny znalazło wreszcie wyraz w wierszu pt. „Kocham Cię, Polsko” Błażeja Jagiełło (Przedszkole Nr 84):

Wisi na ścianie mapa nieduża

Podchodzę bliżej, jej kontur znam.

Gdy na nią patrzę twarz się rozchmurza

Bo z nią skojarzeń tysiące mam:

Na górze morze, na dole – góry

Przez środek nasza Wisła mknie,

Że polski język, w godle orzeł biały

Każdy przedszkolak o tym dobrze wie.

To Polska właśnie – drogi kolego,

Gdzie mamy własny, prawdziwy dom

Gdzie można spełniać swoje marzenia

Gdzie warto wierzyć swoim snom.

Wszystkie jednak bez wyjątku zgłoszone na konkurs utwory świadczą o tym, iż wartości składające się na umiłowanie ojczystego kraju znajdują żywy oddźwięk w sercach przedszkolaków.

Patriotyczne przesłanie, z którym (również w stosunku do świata dorosłych) wystąpili najmłodsi podkreślone zostało jeszcze przez symbolikę strojów wykorzystanych tego dnia przez dzieci, jak również symbolikę użytych przez Nie rekwizytów.

Wypuszczone w górę przez autorkę nagrodzonego wiersza Wiktorię Grędzką biało-czerwone baloniki to nie tylko zwykły efekt sceniczny: to pobudzająca do refleksji manifestacja autentycznie przeżytego uczucia patriotycznego. Podobne znaczenie miał fakt wystąpienia w biało-czerwonych strojach np. przez Joannę Kwiecień z Przedszkola Nr 52, Apolonię Wójcik z Przedszkola Nr 64, użycie kokard, much lub wstążek np. przez Nikodema Wasiłka z Przedszkola Nr 57, czy wręcz wykorzystanie strojów ludowych i wianków w barwach ojczystych (np. Łucja Bryda z Przedszkola Nr 54, Maja Makuch z Przedszkola Nr 50). Ileż wzruszeń dostarczyć musiał dorosłym fakt przygotowania przez dzieci z Przedszkola Nr 72, z dumą prezentowanych: polskiej flagi i godła!

Drugi dzień Przeglądu – jakkolwiek poświęcony prezentacji wybranych przez dzieci wierszy autorów dorosłych, również przebiegał w uroczystej i podniosłej atmosferze. O humor najmłodszych i odpowiednie ukierunkowanie Ich emocji zadbały prowadzące poetyckie spotkanie (zarówno w czwartek i piątek) Panie: Małgorzata i Aleksandra. Występy najmłodszych przeplatane były zatem prowadzonymi przez Nie dialogami z widownią. Dialogi te ukierunkowane były na uświadomienie przedszkolakom reguł zachowania się na sali, ukazanie sposobu poprawnego wypowiadania zdań – łamańców językowych (tutaj posłużono się wywołanymi na scenę dorosłymi), czy też na wyjaśnienie, czym właściwie jest wiersz… Piszący te słowa z radością konstatuje fakt podania przez jedno z dzieci definicji wiersza, która swoją prostotą i uniwersalizmem przerasta poniekąd definicje słownikowe: „Wiersz to coś, co chce się pisać, bo jest piękne…”

Panująca w tych dniach w Domu Kultury LSM radosna atmosfera była także owocem wytrwałych przygotowań małych recytatorów, Ich rodziców i wychowawców. Dużą inwencję w zagranie scenki opartej na wierszu „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry włożyli Mirek i Marcin z Przedszkola Nr 4. Swawolna postawa bohatera wiersza wyrażona została z pomocą skakanki, na której skakał jeden z małych aktorów oraz pistoletu. Elementem gry scenicznej było obrócenie się wokół siebie recytujących wiersz chłopców – znak upłynięcia czasu dzielącego poszczególne epizody.

Z żywą reakcją widowni spotykały się zwłaszcza te spośród recytowanych utworów, których prezentacja wzbogacona była odpowiednią modulacją głosu, mimiką i gestykulacją. Szczególne uznanie widowni zyskały zatem prezentacje dokonane przez Ewę z Przedszkola Nr 12, Oliwię z Przedszkola Nr 54, Laurę z Przedszkola Nr 59.

Wszystkie podane wyżej oceny mają charakter przykładowy. Podobnie trudno byłoby wyliczyć dzieci, które do występu zostały przygotowane przez rodziców, ze szczególną kreatywnością podchodzących do kwestii strojów i rekwizytów. Na scenie ujrzeć można było zatem lalkę (w dłoniach Laury z Przedszkola Nr 52), czarny strój z sygnalizującą obecność kota opaską (Julia z Przedszkola Nr 1), wykorzystane przez dzieci pomysłowe, barwne suknie – niekiedy uzupełnione koroną na głowie (Agata z Przedszkola Nr 5), stroje żab (Aniela z Przedszkola Nr 7), krówek (Ewa z Przedszkola Nr 12), osy (Ania z Przedszkola Nr 14) i in.

Bogata oprawa występów każdego z dzieci nie powinna przesłonić tego, co we włożonej przez Nie pracy było najcenniejsze. Zgodnie z założeniem Przeglądu dzieci otwierały się bowiem na świat Piękna ukrytego w twórczości literackiej, zaznajamiały się z poezją polskich twórców, kształtowały wreszcie w sobie – imponujące niekiedy – zdolności recytatorskie.

Świadkami sukcesów najmłodszych, a zarazem sukcesów Ich rodziców i wychowawców, z Paniami Dyr.: Dorotą Iwańską i Dorotą Pawlak, byli zaproszeni goście. Przybyli: Wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Eugeniusz Pelak, Joanna Bednarska-Syska – Główny Specjalista Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin oraz – w imieniu NSZZ „Solidarność” – Zofia Jakubczak. Gośćmi Przeglądu byli także: piszący te słowa Zygmunt Marek Miszczak (Przewodniczący Jury Konkursu Literackiego „A to Polska właśnie” i ofiarodawca książeczek dla nagrodzonych i wyróżnionych w tym konkursie dzieci) oraz Dyrektorzy wielu spośród biorących udział w Przeglądzie przedszkoli.

Dodać należy, iż IX Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej odbywał się pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin. Patronat medialny sprawowały: Polskie Radio Lublin i Nowy Tydzień w Lublinie, zaś ofiarodawcami nagród dla biorących udział w Przeglądzie dzieci byli: Pan Mariusz Płachta, firma Lubella oraz Teatr im. H. Ch. Andersena, który ufundował dla zwycięzców Konkursu Literackiego trzy bilety na dowolne spektakle. Przedszkole Nr 52 przygotowało piękne wydanie książeczki pt. „A to Polska właśnie”, stanowiącej zbiór zgłoszonych na Konkurs Literacki utworów.

Całkiem na koniec: życzyć należałoby sobie, aby organizatorom lubelskiej imprezy nie zabrakło energii i wytrwałości – owocem Ich pracy jest bowiem od lat rozwój twórczych zdolności najmłodszych, rokujący piękne perspektywy dla rozwoju naszej kultury regionalnej i ogólnonarodowej.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies