BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXVIII/6380/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terminem realizacji od 8 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert upływa 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15:30.

Konkurs ma na celu wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie województwa lubelskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Na realizację zadania w ramach konkursu, Zarząd Województwa Lubelskiego przeznacza w 2022 roku środki finansowe w wysokości 240 000 zł.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 308, 435 lub pod numerami telefonów: 81 441 67 66, 81 478 13 08, 81 441 65 24.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies