BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uroczyste przecięcie wstęgi przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia FORTE, Panią Elżbietę Sugier oraz Panią Magdalenę Soduł, przybyłą w imieniu Prezydenta Miasta Pana dr Krzysztofa Żuka

Otwarcie Centrum Wsparcia Społecznego w Lublinie

W dniu 8 września 2023 r. w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Społecznego.

Stowarzyszenie FORTE jest organizacją pozarządową działającą od 2021 i dynamicznie rozwijającą swoje kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów pomocowych. Statut Stowarzyszenia zakłada w swoich celach między innymi działania na rzecz rodzin z dziećmi oraz osób z  niepełnosprawnościami. Założenie Stowarzyszenia jest inicjatywą osób, które do tej pory pracowały na wielu płaszczyznach z rodzinami w trudnej sytuacji czy osobami o specjalnych potrzebach. 

Kolejny rok realizujemy zadania finansowane przez województwo lubelskie i zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Ponadto realizujemy granty z Narodowego Instytutu Wolności m.in. w ramach Inicjatyw Poradniczych oraz NOWEFIO.

Obecnie korzystając z dotacji „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” uruchomione zostało Centrum Wsparcia Społecznego. Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych społecznie w okresie od 08.2023 r. do 07.2025 r. Działania będą skierowane do 150 osób z województwa lubelskiego.

Otwarcie Centrum Wsparcia Społecznego jest inauguracją dla działań tego ośrodka. W nowej formule, z poszerzonym gronem specjalistów w gronie zarządu stowarzyszenia otwiera się nowy etap. W gronie naszym są m.in. terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, neurologopeda, psychoterapeuta, fizjoterapeuta.

Pani Elżbieta Sugier, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forte

Na zaproszenie na wydarzenie odpowiedziało grono reprezentantów takich instytucji jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie, poradnie psychologiczno-pedagogicznych i zaprzyjaźnione podmioty NGO.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Prezes Zarządu Stowarzyszenia FORTE – Pani Elżbieta Sugier i Pani Magdalena Soduł, przybyła w imieniu Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Żuka. 

Dane kontaktowe

Centrum Wsparcia Społecznego

ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin
Tel. 789 709 757

e-mail: stowarzyszenie.forte@gmail.com, cws.forte@gmail.com

Facebook: Centrum Wsparcia Społecznego,Stowarzyszenie FORTE

Lidia Osiej – Furgała,
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forte
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies