BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie jako wartość. Konteksty interdyscyplinarne”

22 maja 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie jako wartość. Konteksty interdyscyplinarne”.

Była to konferencja zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Rodziny KUL oraz Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL.

Pierwsza część konferencji upłynęła pod hasłem: Teoretyczny namysł nad wartością życia.

Wykłady wygłosili:

 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL). Pedagogiczne znaczenie wartości życia.
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW). Ochrona życia i proklamacja jego wartości według religii niechrześcijańskich.
 • Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL. Afirmacja wartości życia człowieka przed urodzeniem wyzwaniem współczesności.
 • Dr hab. Danuta Opozda (KUL). Ocena wartości własnej egzystencji – perspektywa pedagogiczna.
 • Ks. dr Leszek Waga (UO). Troska o życie i rodzinę w kontekście aktualnych dyskusji nad określeniem „nauki o rodzinie”.
 • Dr Magdalena Parzyszek (KUL). Zagrożenia życia ludzkiego.
 • Mgr Joanna Kata (UMCS). Subiektywne poczucie jakości życia dziecka w rodzinie.

Były to bardzo cenne rozważania, stanowiące źródło do przemyśleń. Po pierwszej części była część posterowa: Wielowymiarowe spojrzenie na wartość życia i rodziny. Studenci i doktoranci KUL wykonali bardzo dużo ciekawych plakatów związanych z zagadnieniami omawianymi na konferencji. Plakaty te były wystawione w galerii przy wejściu.

Druga część konferencji dotyczyła tematu: Fundacje i stowarzyszenia na rzecz wartości życia. Głos zabrali praktycy, pracujący na co dzień w organizacjach pozarządowych i instytucjach wspierających dzieci i młodzież :

 • Mgr Natalia Kajka (KUL). Wiara w dziecko, szansą na jego nowe życie – rola dorosłego, który wspiera, motywuje.
 • Mgr Justyna Samon (MOS). Dziecko z rodziny w kryzysie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie
 • Mgr Olga Korniłłowicz-Soszyńska (Stowarzyszenie „Źródło”). Działania pomocne w podnoszeniu poczucia własnej wartości i podkreślaniu godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Ks. Tomasz Kancelarczyk (Fundacja Małych Stópek).
 • Mgr Dorota Fornalska (ZSO nr 5 w Lublinie, LFOON -SW, Stowarzyszenie „Słoneczko”, Centrum „INSIGNIS”). Czy formy pomocy zinstytucjonalizowanej i pozainstytucjonalnej wpływają na jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin?

Konferencja zakończyła się ogłoszeniem wyników konkursu na najlepszy poster, 3 plakaty wyróżnione otrzymały nagrody. Dodatkowym bardzo dobrym pomysłem organizatorów było zaproszenie studentów pedagogiki KUL jako słuchaczy. Konferencja zakończyła się, ale wiele słów które zostały wypowiedziane na pewno zostaną długo w pamięci każdej osoby uczestniczącej w konferencji. Była to cenna lekcja życia.

Dorota Fornalska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies