BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. "Niepełnosprawni - w pełni aktywni!". Konferencja poświęcona tematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni – w pełni aktywni”

Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL i Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL w dniu 19 maja 2017 roku zorganizowały Konferencję na temat aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wydarzenie odbyło się w Kolegium Jana Pawła II KUL. Podczas Konferencji poruszano temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy a także możliwości i problemy z którymi przychodzi im się mierzyć. Prof. Dr hab. Wojciech Otrębski w swojej prezentacji pt. „Są wśród nas” osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej – zadania i wyzwania, poruszył teorię waloryzacji roli społecznej. Podkreślił iż idea normalizacji życia jest bazą dla teorii waloryzacji i roli społecznej osoby. Należy nie dewaloryzować, zmniejszać wartości osoby i przeciwstawiać się temu. Odejść od roli przypisywanych osobom z niepełnosprawnościami typu; dziecka – wiecznego dziecka, nieczłowieka, przedmiotu ciągłych żartów i dowcipów. Należy zmienić je na pozytywne postrzeganie z wysoko cenioną rolą społeczną, szczególnie u osób zaliczanych do grup marginalizowanych lub tez zagrożonych dewaloryzacją. Urzeczywistniać się ona powinna wspomaganiem pozytywnego społecznego obrazu, podnoszeniem kompetencji całej grupy i samej osoby.

Marcin Matys w prezentacji „Nowe wyzwania, nowe możliwości i wspieranie studentów z różnymi niepełnosprawnościami” zaznaczył, że każdy powinien mieć równy start w przestrzeniach edukacji, architektury, sportu czy społecznej.

Bożena Lisowska zaakcentowała, że nie pyta się osób z niepełnosprawnościami o ich potrzeby i wiele projektów jest „przestrzelonych”.

Agnieszka Zańko, Emilia Kotarska i Marek Kalbarczyk pokazali na własnych przykładach, że można działać w trzech sektorach jednocześnie: publicznym, prywatnym i społecznym. Należy tylko zmienić postawy własne i całego świata. Niepełnosprawność to stan umysłu i jego bariery.

„Każdy potrzebuje pełnić rolę stosownie do jego wieku”

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies