BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ogłasza nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji

Nabór podmiotów odbywa się na zasadach opisanych w ogłoszeniu o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji (dokument wraz załącznikami z w załączeniu).

Wnioski należy składać w terminie od 5 października 2021 r. do  19 listopada 2021 r.:

 • papierowo w kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej osobiście, lub przesłać pocztą albo kurierem na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.
 • elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), przesłać na skrzynkę ePUAP: /MIR/skrytkaESP
  lub na adres: certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

Więcej informacji na stronie gov.pl

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies