BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Odsłona 2 „Wiekowi=Przebojowi”

„Nikt nie jest za stary na marzenia. Tak jak marzenia nigdy się nie starzeją.”

„Wiekowi = Przebojowi!” to nazwa projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

W projekcie bierze udział 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. a kończy się w maju 2019 r.

Mężczyzna siedzi przy stole z nitkami i klejem oraz pędzlem. W tle na krzestłach damskie torebki.

Koordynatorem projektu „Wiekowi = Przebojowi!” jest p. Maria Lisek-Zięba. W projekcie zaangażowani są różni specjaliści, którzy świadczą usługi dla osób w wieku 60+.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego. Zajęcia odbywają się w dwu miejscach, w Stowarzyszeniu i utworzonym Klubie Seniora. Dziękujemy wójtowi Gminy Cyców – panu Wiesławowi Pikule za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu oraz Prezesowi Fundacji Bonum Witae Piotrowi Nakoniecznemu za pomysłowość i trafny dobór różnego rodzaju zajęć zaplanowanych do realizacji w projekcie „Wiekowi=Przebojowi!”.

Cele projektu to zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia.

Oferowane zajęcia ramach projektu:

  • aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;
  • stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;
  • wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;
  • zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrony;
  • panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;
  • wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;
  • gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Zajęcia psychologiczne grupowe.

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość zapoznania się z technikami radzenia sobie z problemami, które mogą dotyczyć osób starszych tj. wykluczenie społeczne ze względu na wiek, wykluczenie cyfrowe, i inne: stres, złość, gniew, frustracja. Beneficjenci projektu poznali sposoby radzenia sobie z ubóstwem, wykluczeniami, samotnością, poczuciem bezradności oraz nieprzydatności zawodowej.

Starsi ludzi siedzą przy stole . Pochylają sie nad kartkami.

Były pytania, uzupełnianie myśli i odpowiedzi na konkretne sytuacje. Poznane techniki ćwiczeń relaksujących (m.in. np. ćwiczenie głębokiego oddychania), to metody znane od dawna ale nie zawsze po nie sięgamy. Na początku ćwiczeń wydawało się uczestnikom projektu, że ćwiczenia relaksujące to dla przedszkolaków ale w trakcie kolejnych zajęć miło było usłyszeć, że to takie proste ale jakże przydatne. Forma pracy z beneficjantami poprzez wykłady, rozmowy, ćwiczenia uczyła radzenia sobie z problemami, trudnościami. Uczyła prawidłowych reakcji na stresowe i trudne sytuacje, jak również pokazywała jak dzielić się osiągnięciami i swoimi sukcesami.

Ludzie siedzą na fotelach.ich twarze są skierowane w strone stołu na którym jest laptop.

Uczestnicy o zajęciach:

-(…) „ jak dobrze,że jestem tu na zajęciach. Myślałam, że tylko ja mam problemy ze zdrowiem i samotnością. Poznałam wielu wspaniałych ludzi i nie będę obrażać Boga, że jestem chora i niepotrzebna…”

– (…)„ ciężką pracę wykonuje zatrudniona tu kadra, ale podziwiam p. Marię za to co robi, jak ona daje radę i jest dosłownie wszędzie i nie narzeka…”

– „To co zobaczyłem będąc uczestnikiem projektu w WTZ to chylę czoło i już nie będę na nic narzekał …”

– „ Dzięki udziałowi w projekcie mam nowych znajomych.”

-(…)„ nie miałem do czynienia z niepełnosprawnymi, ileż należy włożyć trudu aby osiągnąć zamierzony efekt. Wszystkim będę mówić, że w WTZ pracują ludzie z powołaniem i wielkim sercem”

Konsultacje lekarskie.

Każdy z uczestników projektu przeszedł dwukrotne badania lekarskie na początku projektu i na zakończenie. Z wielką cierpliwością p. Jolanta Kostecka na co dzień lekarz rodzinny, słuchała, radziła i podpowiadała jak rozwiązać problemy zdrowotne, co należy zrobić …

Kobieta siedzi za biurkiem. Przy biurku, na przeciwko niej siedzi starszy mężczyzna. Koebita uśmiecha sie do zdjecia.

Mówi się, że kobiety są gadułami, mężczyźni wcale nie są w tym gorsi, swój czas wykorzystali należycie:

-(…) „zajęcia z p. doktor pokazały mi ile dobra mamy wokół siebie i jak możemy je wykorzystać nie nadwyrężając domowego budżetu”

-(…)„wizyty i spotkania z p. doktor to wielki komfort, nikt nie ponaglał, nie śpieszył się, życzyłabym sobie aby w przychodniach zdrowia też lekarz miał tyle czasu dla pacjenta. Dziękuję, dziękujemy za ten niesamowity komfort.”

Zajęcia z samoobrony.

Zajęcia z samoobrony to działania mające na celu obronę przed fizycznym atakiem przeciwnika. Uczestnicy projektu poznali podstawy obrony, nauczyli się ruchów obronnych jak odeprzeć atak napastnika. Zajęcia samoobrony uczyły prostych i podstawowych technik które mogą być skuteczne jeśli w chwili zagrożenia zachowa się spokój i zimną krew. Panika i zdenerwowanie powodują brak koordynacji ruchu i racjonalnego myślenia. Zajęcia te nie uczyły tylko jak się bronić ale jak rozpoznać zagrożenie i jak go uniknąć. Wieczorami należy chodzić głównymi dobrze oświetlonymi ulicami a nie ciemnymi zaułkami nawet jeśli to oznacza nadłożenie drogi; nie wchodzić na klatkę schodową z obcą osobą; nie wsiadać do windy z obcą osobą. Strach jest silną emocją dzięki czemu organizm jest gotowy do walki lub ucieczki. Dodatkowo wyzwolona zostaje adrenalina, która potrafi dodać siły, uodparnia na ból i przyspiesza ruchy. Zajęcia te sygnalizowały jak unikać ewentualnego niebezpieczeństwa jak je rozpoznawać i jak się zachować w konkretnej sytuacji. Uczyły też, że w walce ważny jest jej efekt a nie reguły czy moralność. Uczy gdzie uderzać by bolało przy użyciu małej siły a także by wykorzystywać każdą rzecz, która jest dostępna.

Uczestnicy o zajęciach:

-(…)„ przecież jestem stara i nikt mnie nie napadnie.”

-(…)„ to wymaga siły a jak kogoś zabiję?”

-(…)„ nie będę wychodziła wieczorami z domu …”

-(…)„ to takie proste aby sobie poradzić z napastnikiem, że też wcześniej tego nie wiedziałem …”

-(…)„ super, potrafię się obronić …”

Kobiety delikatne istoty, wolą unikać wszystkiego co wymaga „Odwetu”.

Zajęcia z gimnastyki.

Aktywność fizyczna, prozdrowotny styl życia wymaga nieco wysiłku. Form wysiłku jest wiele, każdy uczestnik projektu znalazł coś na swoje możliwości.

Ludzie leżą na matach. Ich twarze są skierowane w stronę sufitu. Nogi mają w przeproście.

Gimnastyka – dyscyplina sportowa, wywodząca się ze starożytnej Grecji, w ramach której zawodnicy wykonują specjalne układy, z wykorzystaniem różnych sprzętów. Gimnastyka może być uprawiana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Starość jest nagrodą. Pozwala długo widzieć bliskich, a to jest najważniejsze. Widzieć, jak twoje dzieci dojrzewają, nawet starzeją się. Starość jest wewnętrzną pięknością, tylko ludzie jej tak nie traktują. Wiek dojrzały – aby nie mówić podeszły – ma wiele znanych przypadłości. Ma jednakże niewątpliwą zaletę, że nagromadzone doświadczenie pozwala patrzeć z pewnego dystansu, unikać ahistorycznych ocen, myśleć na zasadzie „czarne – białe” i w rezultacie uznać to co prawdziwe, obiektywne, a odsiać fałsz, mętlik, płytkie emocjonalne reakcje. Oczywiście przeszłości nie wolno sztucznie upiększać. Taka kosmetyka ma „krótkie nogi”. Ale i nie przemilczać, a zwłaszcza nie przekreślać, nie znieważać tego, co jest autentycznym dorobkiem.

Oda do starości

Co to za życie bywa w MŁODOŚCI !?

Nie czujesz serca …wątroby …kości …

Śpisz jak zabity, popijasz gładko …

i nawet głowa boli cię rzadko.

Dopiero człeku twój wiek DOJRZAŁY!

Odsłania życia urok wspaniały …

Gdy łyk powietrza, z wysiłkiem łapiesz…

Rwie Cię w kolanach …

Na schodach sapiesz …

Serce jak głupie szybko ci bije …

Lecz w każdej chwili czujesz że ŻYJESZ !

Więc nie narzekaj z byle powodu

Masz teraz wszystko, czego za młodu

nie doświadczyłeś. Ale DOŻYŁEŚ.

Zakończenie wkrótce…

Maria Lisek-Zięba 

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies