BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odnowa

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej dzięki realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej ma pięknie odnowiony budynek warsztatu. 

Projekt to modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, służący zapewnieniu utrzymania właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych z obszaru gmin powiatu łęczyńskiego. Dokonane zostało mycie całego budynku łącznie z odwodnieniem ścian. Cały budynek został docieplony styropianem, wymienione zostało orynnowanie, podokienniki oraz wykonana została nowa elewacja budynku.

Projekt realizowany był ze środków PFRON w okresie od 16.07.2021 r. do 30.11.2021 r. zakończony 17.11.2021 r. potwierdzony komisyjnym odbiorem w dniu 18.11.2021 r. Bezpośrednio z dofinansowania korzystają 32 osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 18 roku życia, pośrednio 34 rodziców, 14 pracowników. Efektem dofinansowania jest przeprowadzenie remontu – robót budowlanych budynku WTZ w Janowicy.

Jednostka prowadząca placówkę jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej nie byłaby w stanie dokonać tak dużego remontu a tym samym poprawić estetykę budynku z uwagi na koszty. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na remont, który w efekcie spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Środowisko lokalne bardzo pochlebnie ocenia podjęte działania.

Jednostka prowadząca placówkę jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej nie byłaby w stanie dokonać tak dużego remontu a tym samym poprawić estetykę budynku z uwagi na koszty. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na remont, który w efekcie spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Środowisko lokalne bardzo pochlebnie ocenia podjęte działania.

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON wyniosło159 938,65 zł., rzeczywiste koszty projektu to  202827,00. Brakująca kwota pokryta została ze środków własnych. Środki w ramach tego projektu przekazane nam zostaną w drodze refundacji przez Starostwo Powiatowe do wysokości określonej we wniosku.

Projekt realizowany był w drodze zamówień publicznych powyżej 130 tys. złW przygotowaniu zamówienia publicznego pomogli nam pracownicy z Urzędu Miasta Łęcznej, dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc. W dniu 25.08.2021 r. komisja przetargowa wyłoniła firmę MTS Spółka Jawna T. Sternik-M. Sternik, jako wykonawcę zadania pn. Modernizacja infrastruktury warsztatów (WTZ) w Janowicy sposobem “zaprojektuj i wybuduj”. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc.

Piękno – coś, czego odbieranie zmysłami sprawia wyjątkową przyjemność a Klemens Aleksandryjski podaje piękną myśl „ Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne”. Wierzę, że w takim stwierdzeniu jest ukryte działanie i moc Boga. Mimo zmiennej pogody opatrzność czuwała nad prowadzonymi robotami. Janowica była omijana przez wichury, deszcze. Elewacja, ocieplanie, prace na zewnątrz budynku wymagały sprzyjającej aury i taką aurę „zafundowały” nam niebiosa.

Dziękuję wykonawcom za sprawną realizację projektu oraz panom nadzorującym wykonywane prace.

Uczestnikom warsztatu, pracownikom, przyjaciołom za zrozumienie niewielkich ograniczeń z tytułu wykonywanych robót. 

Zdecydowanie jest cechą charakterystyczną osób o wysokiej skuteczności. Prawie każda decyzja jest lepsza, niż brak decyzji i tego się trzymajmy.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies